Twee op drie Franstalige postbeambten in Brussel zijn Nederlandsonkundig

Bij de Brusselse post is het geen evidentie om in de eigen taal geholpen te worden. Dat stelt Vlaams Belangkamerlid Barbara Pas op basis van het antwoord van minister De Croo op een schriftelijke vraag. Daaruit blijkt dat 2 op 3 Franstalige personeelsleden in de Brusselse postkantoren het Nederlands onkundig is, terwijl quasi alle Nederlandstaligen wel Frans spreken. Pas heeft een oplossing klaar: gezien hun veel sterkere tweetaligheid moeten er meer Nederlandstaligen worden aangeworven. “Alleen op die manier kan de kwaliteit van de dienstverlening worden verzekerd”, vindt ze. Uit het antwoord van Alexander De Croo, bevoegd voor Telecommunicatie en Post, blijkt dat van de 165 Franstalige personeelsleden in de Brusselse postkantoren er welgeteld 103 geen Nederlands taalbrevet bezitten. Van de 66 Vlamingen, zijn dat er slechts 4. Concreet betekent dat 2 op 3 Franstalige postkantoorbeambten niet voldoen aan de tweetaligheidsvereiste, tegenover 1 op 17 bij de Vlamingen.

Barbara Pas wijst erop dat volgens de taalwet in bestuurszaken de kantoorbeambten tweetalig moeten zijn om een tweetalige dienstverlening te kunnen verzekeren. Uit de verstrekte gegevens blijkt echter dat ook hier de dienstverlening voor de Vlamingen zwaar te wensen overlaat. “De beloften ten spijt blijft het voor de Vlaming geen evidentie om in zijn eigen hoofdstad in de eigen taal terecht te kunnen”, stelt Pas. Volgens haar dient minister De Croo dan ook dringend de nodige stappen te ondernemen “om deze pijnlijke situatie weg te werken”.

bron: Belga