Francken onderneemt tweede poging om haatprediker uit Dison het land uit te krijgen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft een tweede koninklijk besluit tot uitzetting genomen tegen een haatprediker uit Dison. “Ik zal er alles aan doen om de haatpredikers het land uit te krijgen. Ze zijn de ergsten van allemaal en gevaarlijker dan de jongeren”, zei hij op vragen van de MR-Kamerleden Philippe Pivin en Caroline Cassart-Mailleux. Francken zei dat de haatprediker met succes in beroep ging tegen een eerste KB tot uitzetting bij de Raad voor Vreemdelingenbetwisting. Die gaf op 7 december 2015 een negatief advies tot uitzetting, dat opschortend werkt. Daarop werd het dossier verder juridisch verfijnd – op basis van onder meer bijkomende informatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten -, waarna de staatssecretaris besloot tot de opheffing van het oude KB. Op 4 maart werd een nieuw KB tot uitzetting ondertekend. Beide besluiten werden op donderdag 10 maart betekend aan de gemeente Dison. De haatprediker kan andermaal in beroep gaan tegen het KB, gaf hij toe.
Theo Francken zei dat hij alle haatpredikers het land uit wil krijgen. Hij verwees naar een lijst van imams die bij de staatsveiligheid bekend staan als haatpredikers, waarop minder dan vijf namen staan, onder hen de imam uit Dison.

bron: Belga