Federale begroting – Topministers zetten begrotingscontrole maandag verder

De topministers van de federale regering hebben zondagavond hun begrotingsoverleg opgeschort en komen maandag opnieuw bijeen. Om de begroting structureel op koers te houden is naar verluidt een inspanning van 2,5 miljard euro nodig, maar als de kosten voor veiligheid en de uitgaven in het kader van de vluchtelingencrisis niet in rekening moeten worden gebracht, loopt het weg te werken tekort terug tot 1,5 miljard. Dat vernam Belga zondagavond van verschillende bronnen. Het Monitoringcomité maakte vorige week bekend dat 2,2 miljard euro moet worden gezocht om de begroting in 2018 structureel in evenwicht te krijgen. Een eerste analyse door de verschillende werkgroepen die de regering heeft samengesteld, heeft zondag doen uitschijnen dat de inspanning zou oplopen tot 2,4 à 2,5 miljard euro, zegt een regeringsbron na afloop van het kernkabinet.
“Positieve correcties” zorgen er evenwel voor dat de inspanning kan beperkt worden tot 1 of 1,5 miljard, luidt het na een zes uur durende vergadering van de topministers van de regering-Michel in Hertoginnedal. Een deel van de uitleg is dat het Monitoringcomité geen rekening heeft gehouden met de impact van enkele maatregelen die de regering genomen heeft en die nog niet of slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd, zoals een verwachte verhoging van bepaalde voorafbetalingen.
Een andere gehoorde redenering is dat het tekort van 2,5 tot 1,5 miljard kan worden beperkt als de kosten voor veiligheid en de uitgaven in het kader van de vluchtelingen- en asielcrisis niet in rekening worden gebracht voor de berekening van het structurele tekort. Het is echter nog niet duidelijk of de Europese Commissie dat zal toestaan.
Maandagavond is een nieuw kernkabinet gepland.

bron: Belga