“Amper gebieden in Vlaanderen met meer vogelsoorten dan Waaslandhaven”

Op kleine delen van de kustpolders en de IJzervallei na, zijn er geen andere gebieden in Vlaanderen waar meer vogelsoorten te vinden zijn dan in de natuurcompensatiegebieden op Linkeroever. Dat is te horen bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Sinds 2003 wordt de Waaslandhaven intensief gekarteerd door een ploeg vrijwilligers en medewerkers van Natuurpunt Studie en het INBO. Daarbij worden 45 broedvogelsoorten nauwlettend opgevolgd.
“Bij weidevogels is de verhuis naar de voor hen aangelegde compensatiegebieden vooral voor grutto en kievit een succesverhaal, in mindere mate ook voor scholekster, kluut en tureluur, die ook heel wat andere gebieden gebruiken”, zegt onderzoeker Geert Spanoghe (INBO) “Ook de combinatie van woudaap, snor, baardmannetje en roerdomp is in geen enkel ander gebied in Vlaanderen te vinden. Veel van de rietbroeders die er voorkomen, bouwden een constante populatie op en zijn in stijgende lijn.”
Toch merkt Spanoghe op dat voor verschillende soorten met grote aantallen de gebieden nog te klein zijn. “Voor weidevogels bijvoorbeeld, zou het beter zijn als de biodiversiteit in de omliggende gebieden beter is, zodat die bijvoorbeeld ook terecht kunnen in aangrenzende polders. We moeten naar meer robuuste en nog grotere gebieden, waar via een natuurlijke inrichting de predatie laag is. Door de concentratie van toekomstige natuurcompensatiegebieden tussen de haven en het Verdronken land van Saeftinghe, zoals de cluster Prosperpolder-Hedwige-Doelpolder, wordt het geheel robuuster gemaakt. De creatie van eilanden, waardoor de natuurlijke situatie van een rivierdelta nog beter wordt nagebootst, staat ook garant voor betere broedsuccessen.”
In de Verrebroekse Plassen broedt tot slot ook de enige noemenswaardige kolonie lepelaars voor ons land. Sinds 2003 werden al meer dan 360 jongen grootgebracht. Niet geheel onverwacht broeden ook zij op een, weliswaar kunstmatig, eiland.

bron: Belga