Prolongation de Doel 1 et 2 – Wetsvoorstel over overeenkomst met Electrabel goedgekeurd in commissie

De parlementaire commissie van de Kamer heeft dinsdag net voor middernacht het wetsvoorstel over de overeenkomst tussen de Belgische staat en Electrabel voor de verlenging van Doel 1 en 2 goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid tegen oppositie. De tekst moet nu nog gestemd worden in de plenaire vergadering. Die stemming vormt een belangrijke stap in een van de meest controversiële projecten van de Zweedse coalitie: de verlenging van de levensduur van de twee nucleaire kerncentrales tot 2025.
In ruil voor de verlenging moet Electrabel gedurende tien jaar een vast jaarlijks bedrag van 20 miljoen euro betalen. Het geld gaat naar het Energietransitiefonds, bedoeld om onderzoek en ontwikkeling aan te moedigen van innoverende projecten op het vlak van energie.
Minister van Energie, Marie-Christine Marghem, benadrukte het evenwichtige karakter van de overeenkomst. Dat werd betwist door de oppositie, die in het akkoord een versterking van de positie van Electrabel ziet. De oppositie vreest ook dat de regeling door Europa beschouwd zal worden als staatssteun. De Europese Commissie stelde België hierover 18 vragen, alsook over de overeenkomst over de verlenging van Tihange 1 door de regering Di Rupo.
Een ander punt van kritiek was de noodzaak van de verlenging, aangezien Doel 3 en Tihange 2, die een tijd stillagen door kleine scheurtjes, weer heropgestart zijn. De minister verwees naar de bevoorradingszekerheid van België op middellange termijn, maar wist de oppositie daarmee niet te overtuigen.
Electrabel moet ook voor 700 miljoen euro renovaties uitvoeren aan de twee centrales. Ook de kwestie van de aanpassing van de twee reactoren aan de nieuwe seismische normen kwam dinsdag aan bod. De normen zijn nog niet omgezet in Belgische wetgeving, maar de minister wees erop dat het om een evolutief proces gaat, en dat minister van Binnenlandse Zaken Jambon bevoegd is voor de nucleaire veiligheid.

bron: Belga