Twee Duitse deelstaten hekelen verlenging levensduur Belgische kernreactoren

Twee Duitse deelstaten aan de Belgische grens hebben aangekondigd dat ze een gezamenlijke klacht zullen indienen bij de Europese Unie en de Verenigde Naties, gericht tegen de verlenging van de levensduur van de oudste Belgische kernreactoren tot 2025. Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts kondigden aan dat ze gezamenlijk klacht zullen indienen tegen de exploitatie van de bewuste kerncentrales in Tihange en Doel. Doel 1 en 2 en Tihange 1 hadden oorspronkelijk een levensduur tot 2015, maar dat werd door de huidige regering verlengd tot 2025. De klacht zal ingediend worden bij de Europese Commissie en bij het comité van de VN over de conventie van Espoo, die nadelige grensoverschrijdende milieueffecten moet beperken.

Beide deelstaten zijn ervan overtuigd dat de beslissing om de kerncentrales open te houden, gemaakt is zonder hun mening te raadplegen. “De gevolgen van een ongeluk in Tihange of Doel stoppen niet aan de grens”, zei minister van Energie van Noordrijn-Westfalen, Eveline Lemke. Volgens haar collega Johannes Remmel gaat het hier over “oude reactoren, waarvan de levensduur is verlengd zonder raadpleging van de buurlanden”. Hij zei dat beide deelstaten kunnen worden getroffen bij een nucleair incident. Hij trok hierbij de betrouwbaarheid van de reactoren in vraag.

Er klonk eerder reeds ongerustheid in de buurlanden over de Belgische centrales, bijvoorbeeld wegens de onvoorzien stillegging van Doel 3 en Tihange 2. Beiden werden heropgestart in december na twee jaar stilgelegen te hebben door ‘scheurtjes’ in het reactorvat.
Overigens raakte dinsdag bekend dat Doel 1 en 2 niet aan de Europese normen over aardschokken voldoen die opgelegd werden na Fukushima.

Bron: Belga