Monitoringcomité legt inspanning vast op 2,2 miljard euro

De federale regering en de sociale zekerheid (Entiteit I) moeten voor dit jaar nog een inspanning van 2,2 miljard euro leveren om het structurele saldo van de begroting zoals vooropgesteld met 0,6 procent van het bruto binnenlands product te verbeteren. Dat stelt het Monitoringcomité. Met het oog op de aanstaande begrotingscontrole maakte het Monitoringcomité haar eindrapport over aan premier Charles Michel en de bevoegde ministers. Zoals eerder al werd bericht, wacht de federale regering een lastige klus om de budgettaire doelstellingen op koers te houden.

“Vanaf deze namiddag komen werkgroepen samen om in detail het rapport van het Monitoringcomité te analyseren. Op deze basis zal de regering haar werkzaamheden aanvangen met de ambitie haar doelstellingen te handhaven: een sanering van de openbare financiën die rekening houdt met de verplichtingen ten aanzien van de Europese Commissie en de sociaaleconomische ontwikkeling waarmee een kwaliteitsvol behoud van de sociale zekerheid kan worden verzekerd”, zo meldt minister van Begroting Sophie Wilmes.

bron: Belga