Hobby groeit vaker uit tot bijberoep

Steeds meer mensen maken van hun hobby deeltijds hun beroep. Het aantal zelfstandigen in bijberoep is de afgelopen vijf jaar toegenomen met 10%. Zo’n kleine helft daarvan (40%) kiest voor dit statuut uit passie, of omdat hun hobby uit de hand gelopen is (25%), bij slechts 17% spelen financiële motieven een rol. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) die geanalyseerd worden door het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ).

Geen financieel rugsteuntje

Slechts 14% van de 826 ondervraagde zelfstandigen is van plan om van zijn bijberoep binnenkort het hoofdberoep te maken. De hoofdreden daarvoor is de financiële stabiliteit die ze uit hun andere, vaste baan halen. Daarom pleit NSZ ervoor om bijberoepers die voltijds ondernemer willen worden een financieel duwtje te geven in het begin.

In Wallonië doet de Waalse regering dat nu al een aantal jaren met hun ‘Plan Airbag’. Daardoor krijgen bijberoepers die de stap naar het hoofdberoep wagen een financiële incentive van 12.500 euro, gespreid over twee jaren. Ook Vlaanderen moet volgens NSZ dringend werk maken van zulke hefbomen. Die hoeven zelfs niet noodzakelijk financieel te zijn. Gerichte en multidisciplinaire adviesverlening voor die beroepsgroep kan al voldoende zoden aan de dijk brengen.

Sociale bescherming

De ondernemersorganisatie wil dat meer zelfstandigen in bijberoep ervoor kiezen om hun activiteiten in hoofdberoep uit te oefenen, maar ondertussen blijft een betere sociale bescherming van bijberoepers wel nodig. De organisatie denkt daarbij bijvoorbeeld aan de opbouw van pensioenrechten.

Infografiek Zelfstandigen