Kiezen voor het VDAB-recept

De VDAB zorgt niet alleen voor werk, de VDAB is zelf ook een grote werkgever met maar liefst 4.700 medewerkers. Het personeelsbeleid is in handen van Katrien Vereecken, directeur en rechterhand van grote baas Fons Leroy.

“Ik ben toevallig bij de VDAB beland. Het was mijn eerste job na mijn studies omdat ik werkervaring wilde opbouwen. Ik ben begonnen als bestuurssecretaris in Dendermonde en dan verder doorgegroeid. Ik ben van onze organisatie beginnen houden door er te werken. Wat mij zeer sterk aanspreekt, zijn de vele loopbaanmogelijkheden. Ik zit nu in een positie waardoor ik daar actief aan kan meewerken. Onze maatschappelijke rol van arbeidsmarktbemiddelaar tussen werkzoekenden en werkgevers en het daadwerkelijk creëren van impact op het welzijn van mensen, dat maakt dat ik nu nog altijd met volle goesting hier werk.”COACH
Katrien Vereecken is sterk gepassioneerd door HR en focust op het ondersteunen van de loopbanen van de werknemers: “Ik hecht veel belang aan de talent​ontwikkeling en persoonlijke groei van medewerkers. Drie kwart van onze medewerkers volgen jaarlijks één of meerdere opleidingen. Wij bieden ook elke werknemer persoonlijke coaching aan. We hebben hier intern een pool van vijftig mensen die daarvoor opgeleid zijn en die naast hun job een rol opnemen als persoonlijke coach. In het begin reageerden de mensen wantrouwig. Coaching zat lang in de taboesfeer. Mensen dachten dat als ze een coach toegewezen kregen, dat er dan iets scheelde met hen terwijl we nu toch een stuk verder staan. Het is vreemd: niemand stelt zich vragen bij de coach van tennisser David Goffin. Is het in de overheid en bedrijfswereld dan ook niet meer dan normaal dat je je laat coachen? Voor mij is de grote uitdaging, dat mensen het evident vinden en zeker ook de leidinggevenden. Vooral zij moeten zichzelf een spiegel willen en durven voorhouden en reflecteren over hun functioneren. Ik heb zelf ook een coach. Ik kan het iedereen aanbevelen.

LEIDER
“We investeren sterk in leiderschap omdat leidinggevenden een zeer belangrijke rol spelen in het succesvol werken van teams. Leidinggevenden bij VDAB kunnen hun competenties verdiepen via opleidingsmodules op maat en deelnemen aan leiderschapscafés. We hebben een eigen leiderschapsmodel (C-MOL) ontwikkeld, dat overgenomen is binnen de Vlaamse overheid. De letters van C-MOL staan voor de verschillende rollen die een leidinggevende opneemt, met als rode draad de coachende vaardigheden (C). De meest gekende en klassieke rol is die van de Manager, die zijn afdeling runt. De rol van Ondernemer is diegene die de kunst bezit om opportuniteiten te ontdekken en er iets mee te doen. Het is een netwerker, die berekende risico’s durft nemen. Hij stimuleert de medewerkers om ondernemend te zijn, eigenaarschap op te nemen en uit hun fouten te leren. De rol van Leider tenslotte is de rol van inspirator. Leidinggevenden moeten in staat zijn om hun mensen te begeesteren door een uitdagende visie en een verhaal te brengen. Dat wil zeggen dat ze een sterk voorbeeldgedrag moeten vervullen. Bij de evolutie naar zelfsturende teams wordt inspirerend, coachend en verbindend leiderschap een must en een boeiende uitdaging voor elke leidinggevende.”

ENGAGEMENT
“Duurzaam ondernemen zit verankerd in onze dienstverlening en in het DNA van onze medewerkers. Zij zijn sterk betrokken en maatschappelijk geëngageerd Ze dragen FIER de waarden van onze organisatie: durF, Inspireren, Eerlijk zijn en Respect tonen. Een grote troef zijn de loopbaanmogelijkheden binnen de organisatie. Bij VDAB groeien je talenten mee. Je krijgt hier volop kansen om je loopbaan in eigen handen te nemen en je persoonlijke werk-privébalans in evenwicht te houden onder andere via tele- en thuiswerken. Ik moedig ook actief vrouwen aan om leiding te geven in VDAB. Vrouwen denken veel meer na dan mannen voor ze een beslissing nemen om te solliciteren, twijfelen vaak en hebben daarom soms een duwtje in de rug nodig. Uit de personeelsbevragingen blijkt dat onze medewerkers best tevreden zijn. Onze medewerkers maken én smaken het recept VDAB (lacht).

“Leidinggevenden moeten in staat zijn om hun mensen te begeesteren door een uitdagende visie en een verhaal te brengen”

Naam: Katrien Vereecken
Leeftijd: 46
Studies: Toegepaste Economische Wetenschappen, KUL
Woonplaats: Lede
Motto : “Vertrouwen geven is vertrouwen krijgen”