Tieners zijn meer cyberlikers dan cyberpesters

Vlaamse tieners gedragen zich online overwegend positief en krijgen er ook meer positieve dan negatieve reacties van anderen. Dat blijkt uit een bevraging bij 1.700 leerlingen uit het tweede middelbaar door onderzoekster Sara Erreygers van de Universiteit Antwerpen. “Jongeren gebruiken digitale media veel meer om hun vriendschappen met leeftijdsgenoten te bevestigen en te versterken dan om elkaar lastig te vallen”, concludeert Erreygers.

De populairste online interactie bij jongeren blijkt het signaleren dat ze een activiteit van anderen leuk vinden – bijvoorbeeld door een bericht te ’liken’ op Facebook. Meer dan 90% van de bevraagde tieners doet dat zelfs geregeld tot dagelijks, terwijl 82% regelmatig of dagelijks dat soort reacties ontvangen van anderen. Ook complimenten geven en krijgen komt erg vaak voor.

Het aantal negatieve ervaringen blijkt bovendien erg beperkt. Zo’n 48% had in de maand voor de bevraging geen enkele keer een negatieve interactie via digitale media ervaren. Een derde ontving wel gemene berichten van anderen of kreeg te horen dat er gemene berichten over hen naar anderen waren verstuurd. Het online zetten van beschamende foto’s of video’s van elkaar zou nauwelijks gebeuren, net zomin als bedreigingen of het hacken van accounts. Slechts 12% gaf aan eventuele negatieve ervaringen in de voorbije zes maanden ook effectief als cyberpesten te zien.

“Jongeren zien de digitale wereld als een verlenging en verrijking van hun offline leven”, denkt Erreygers. “De meeste jongeren zijn ’cyberlikers’, slechts een minderheid zijn cyberpesters. Maar hoewel cyberpesten een minder frequent fenomeen is, is de impact op de betrokkenen vaak zeer groot. Inzetten op preventie en interventie blijft dus cruciaal.”