CD&V lanceert emotioneel filmpje tegen stigmatisering van vluchtelingen

CD&V heeft een opmerkelijke YouTubevideo en een 16-puntenplan klaar voor de aanpak van de vluchtelingencrisis. Dat plan moet volgens de partij de “leidraad zijn voor een humaan en correct vluchtelingenbeleid”.

In het plan pleit de partij onder meer voor een “gecoördineerd Europees antwoord” en voor het onderwijs als hefboom voor integratie. Tegelijk blijft de partij zich verzetten tegen een apart sociaal statuut voor erkende vluchtelingen en waarschuwt ze voor stigmatisering. “Een oorlogsvluchteling is geen terrorist”, luidt het.

CD&V is niet de eerste partij die met voorstellen en plannen in het vluchtelingendossier komt. Maar met een 16-puntenplan en een YouTube-filmpje maken de Vlaamse christendemocraten duidelijk waar zij graag met het beleid naartoe willen. Zo pleit de CD&V voor een “gecoördineerd Europees antwoord” op de vluchtelingenstroom. Er is daarbij niet minder, maar net meer Europa nodig, staat te lezen. De open grenzen van Schengen moeten blijven.

Verder moeten nieuwkomers de kans krijgen zich te integreren. Van een apart statuut voor erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden willen de christendemocraten niet weten. De partij wijst er wel op dat het gaat om een verhaal van “rechten en plichten”. “Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden krijgen niet zomaar toegang tot alle onderdelen van het socialezekerheidsstelsel. Hiervoor moeten zij eerst via arbeid bijdragen hebben geleverd aan het socialezekerheidssysteem”.

De partij beseft dat er onder de burgers een bezorgdheid kan leven over de vluchtelingenstroom. Maar ze wil niet weten van “stigmatisering van mensen die voor manifeste dreigingen zijn gevlucht”. “Een oorlogsvluchteling is geen terrorist. Dat kunnen we hard maken door systematische screenings. Die zorgvuldigheid is terecht. Stigmatisering en het aanmoedigen van negatieve gevoelens ten aanzien van bevolkingsgroepen zullen we tegengaan.”