Drie vierde van de treinen rijdt

“Op het globale Belgische spoorwegnet rijdt 73 procent van de treinen, 27 procent van de treinen is afgeschaft.” Dat beweert woordvoerder Bart Crols van spoorwegmaatschappij NMBS.
Omdat de Franstalige socialistische spoorvakbond in Brussel actie voert, zijn daar de meeste lijnen verstoord. “In Brussel rijdt tussen de 50 en 60 procent van de geplande treinen. Buiten Brussel varieert het aantal functionerende lijnen van 75 tot 100 procent”, aldus de NMBS-woordvoerder.

Reizigers hekelen bezetting van de sporen

Het spoor wordt getroffen door een staking van de Franstalige vleugel van ACOD-Spoor. Reizigersverenigingen TreinTramBus en Navetteurs.be erkennen het stakingsrecht, maar noemen de hinder disproportioneel.

Het spoorverkeer ondervindt vandaag ernstig hinder door een staking van de Franstalige vleugel van ACOD in de regio Brussel. De hinder is echter veel groter dan de beperkte opkomst laat vermoeden. Reizigersverenigingen TreinTramBus en Navetteurs.be protesteren.  “ Wij erkennen het stakingsrecht, en stellen bovendien vast dat de actie tijdig werd aangekondigd. Anderzijds verwachten we dat de stakers ook het recht van de reizigers om zich te verplaatsen respecteren”, zeggen ze.” Als slechts één vakbond staakt, is het niet normaal dat er in Brussel helemaal geen treinen rijden.”

Vooral het bezetten van de sporen/seinhuizen kan niet door de beugel. “Dergelijke acties zijn illegaal, en bovendien gevaarlijk. We steunen dan ook de initiatieven van Infrabel om de actievoerders van de sporen te halen. Ook de rechtbanken volgen deze visie in de overgrote meerderheid van de gevallen.

Kat-en-muisspel

De stakers die aan de halte Kapellekerk de sporen waren opgelopen, zijn er ondertussen door de politie weggehaald. Maar nu zijn er stakers op de sporen gesignaleerd aan het station Schaarbeek. “Er is een kat-en-muisspel bezig”, stelt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel, dat de staking sterk veroordeelt. Het treinverkeer op de Brusselse Noord-Zuidverbinding blijft in elk geval zwaar verstoord.

Infrabel stelde vrijdagochtend sabotage vast op zijn spoornetwerk, er werden ook stakingsposten georganiseerd voor de ingangen van de seinhuizen die in dienst zijn en verschillende mensen gingen op het spoor staan. “Het spreekt voor zich dat dit een extreem gevaarlijke praktijk is en dat dit ook een zware inbreuk is op de spoorveiligheid. Dit gedrag is absoluut ontoelaatbaar”, zegt Infrabel in een reactie.

De spoorwegnetbeheerder roept iedereen op om een absolute verantwoordelijkheidszin te tonen. “Wat ook de onenigheid is, dit kan en mag geen aanleiding zijn tot situaties waar onze klanten en onze spoormensen in gevaar worden gebracht.”

“Infrabel zal er alles aan doen om het treinverkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen als kan. En we zullen er ook over waken dat het allerhoogste niveau van veiligheid gegarandeerd blijft op het Belgische spoorwegnet.”

ACOD betreurt geblokkeerde sporen

ACOD Spoor, dat de treinstaking van vandaag niet ondersteunde, betreurt dat sommige stakers de sporen geblokkeerd hebben. “Dat is gevaarlijk en brengt de veiligheid in het gedrang”, zegt Jean Pierre Goossens van ACOD. Infrabel stelde vrijdagochtend sabotage vast op zijn spoornetwerk. Er werden ook stakingsposten georganiseerd voor de ingangen van de seinhuizen die in dienst zijn en verschillende mensen gingen op het spoor staan.

Jean Pierre Goossens heeft begrip voor de acties, maar is geen voorstander van het blokkeren van de sporen. “Dat is niet verstandig. En het brengt de veiligheid in het gedrang. Het is ook mogelijk dat anderen, studenten bijvoorbeeld, het voorbeeld van de actievoerders gaan volgen. Zij kennen de situatie op de sporen niet zo goed en dat maakt het dubbel zo gevaarlijk”, stelt de vakbondsman.

De Nederlandstalige afdeling van ACOD Spoor riep het personeel bij de spoorwegen niet op om vandaag mee te staken. De stakingsactie is een initiatief van de Franstalige vleugel van de socialistische vakbond (CGSP Cheminots). ACOD Spoor wil de onderhandelingen alle kansen geven.

Minister Galant haalt fors uit naar vakbondsactie

Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant is niet te spreken over de sabotage die sommige vakbondsmensen vandaag hebben gepleegd aan de treinsporen rond Brussel. “Het is ontoelaatbaar dat het protest andermans veiligheid in gevaar brengt”, onderstreept ze. “Mensen hebben de sporen betreden, ondanks de grote inspanningen van de infrastructuurbeheerder die blijft herhalen dat het om een gevaarlijke handeling gaat die aanleiding kan geven tot dodelijke ongevallen”, zegt Galant, die Infrabel nadrukkelijk bedankt “voor het treffen van de nodige schikkingen om tegen dergelijke gevaarlijke en antisociale daden op te treden”.

De liberale minister heeft weinig begrip voor de staking. “Ik eerbiedig het stakingsrecht, dat deel uitmaakt van onze sociale verworvenheden”, klinkt het. Maar wie wil werken, moet dat voor haar ook kunnen. “De uitoefening van het stakingsrecht moet eerbied hebben voor het recht van de anderen om te willen werken. Overleg en onderhandeling zijn eveneens sociale verworvenheden die hun nut hebben bewezen. De acties van vanmorgen zijn onevenredig, onverantwoord en onbezonnen”, besluit Galant.

Voorlopig nog geen minimundienst

Het initiatief voor de uitwerking van een minimumdienst ligt bij de NMBS zelf. De spoorwegmaatschappij en de sociale partners hebben tot het einde van het jaar de tijd om een voorstel op tafel te leggen. Dat zegt Mobiliteitsminister Jacqueline Galant (MR) in reactie op het wetsvoorstel dat N-VA indient rond de minimale dienstverlening.

N-VA wil tijdens de spits 60 procent van de treinen rijden tijdens een staking. Daarbuiten of in het weekend zou dat 40 procent moeten zijn. Zo staat te lezen in een wetsvoorstel dat N-VA donderdag ingediend heeft in de Kamer.

Galant gaat vandaag niet in op het N-VA-voorstel. “Wij voeren het regeerakkoord uit”, is te horen. Daarin wordt het initiatief bij het spoor zelf gelegd. Enkel indien “geen akkoord kan bereikt worden binnen een redelijke termijn, zal de regering zelf een wetgevend initiatief nemen”.

“Die termijn is vastgelegd op het einde van het jaar”, stelt de minister. Als er dan geen redelijk voorstel op tafel ligt, komt Galant zelf in actie.

ACV verkiest dialoog boven staking

De christelijke spoorvakbond voerde donderdagochtend al actie in verschillende stations in heel het land. Reizigers werden geïnformeerd over de bedoelingen en gevolgen van het moderniseringsplan voor het spoor van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant. “Een moderniseringsplan dat in feite een besparingsplan is”, aldus Luc Piens, algemeen sectorverantwoordelijke spoorwegen van ACV-Transcom.

Ook vanochtend kiest de christelijke spoorvakbond ervoor om de reizigers te informeren. “Wij kiezen niet voor een staking, maar voor informatie aan de reizigers. Als er gestaakt wordt bij de spoorwegen, gaat de discussie over de staking en niet over het toekomstplan.” Piens vraagt zich ook nog af wat de noodzaak is van een minimale dienstverlening, waar de N-VA voor pleit. “Ik stel vandaag vast dat er gestaakt wordt, maar dat de treinen blijven rijden”, aldus Piens.