«Een muur rond de sociale zekerheid of rond het land»

20150708 - BRUSSELS, BELGIUM: N-VA's Sarah Smeyers pictured during a plenary session of the Chamber at the federal parliament, in Brussels, Wednesday 08 July 2015. BELGA PHOTO THIERRY ROGE

Vandaag bespreken de EU-ministers het voorstel van de Europese Commissie om de vluchtelingen beter te spreiden. Maar over het Belgische standpunt bestaat binnen de federale regering nog veel onenigheid.

Zo vindt N-VA dat ons land alleen mag meedoen als alle lidstaten hun deel doen. Bovendien wil de partij een apart sociaal statuut voor vluchtelingen.

«Als je nu geen maatregelen neemt, komt het systeem onder druk», opperde Kamerlid Sarah Smeyers (foto) in De Zevende Dag. «Dan heb je de keuze: bouw nu een muur rond je sociaal zekerheidssysteem of bouw een muur rond je land. En dat laatste willen wij niet.»

Die stellingname schiet vooral bij CD&V in het verkeerde keelgat. Volgens Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) is het voorstel «wettelijk onmogelijk en moreel verwerpelijk». «Als mensen asiel vragen en krijgen, kan het hen niet als tweederangsburgers beschouwen.» Haar partijgenote en Europees Commissaris Marianne Thyssen moest zich naar eigen zeggen inhouden om het voorstel niet als «flauwekul» te omschrijven.

Met Open Vld is nog een andere regeringspartner gekant tegen het idee van N-VA. «Onze partij heeft nooit gepleit voor een ‘A-’ en een ‘B-statuut’», benadrukte Kamerlid Patrick Dewael. Hij wil de asielzoekers de kans geven om aan de slag te gaan.

Intussen blijft onduidelijk welk standpunt ons land zal innemen als blijkt dat niet alle Europese landen willen meewerken aan het spreidingsplan van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Volgens N-VA moeten alle landen absoluut mee in het bad. CD&V houdt het erop dat er sancties moeten zijn voor weigerachtige landen.

20150818 - BRUSSELS, BELGIUM: Illustration picture shows asylum seekers waiting outside Fedasil, the federal agency for the reception of asylum seekers, Tuesday 18 August 2015, in Brussels. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK

Aantal asielaanvragen is gestabiliseerd

Intussen is het aantal asielaanvragen in België de afgelopen week gestabiliseerd. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gezegd in het VTM-nieuws. Vorig week werden in Brussel 1.479 asielaanvragen genoteerd. Dat is nog erg veel, maar voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis treedt er een stabilisatie op. Daarbij wordt slechts één aanvraag op vijf ingediend door een vluchteling uit Syrië. Het grootste aantal asielzoekers zijn alleenstaande mannen uit Bagdad. Francken vermoedt dat er sprake is van een bewuste strategie van mensensmokkelaars. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen voerde op 3 september al een tijdelijke beslissingsstop voor asielaanvragen van Irakezen uit Bagdad in.