Een zonnestorm kan slechts 12 uur op voorhand voorspeld worden

This artist's rendition released by NASA on July 30, 2015 shows one possible appearance for the planet HD 219134b, the nearest rocky exoplanet found to date outside our solar system. The planet is 1.6 times the size of Earth, and whips around its star in just three days. Scientists predict that the scorching-hot planet -- known to be rocky through measurements of its mass and size -- would have a rocky, partially molten surface with geological activity, including possibly volcanoes. AFP PHOTO/NASA/JPL = RESTRICTED TO EDITORIAL USE / MANDATORY CREDIT: "AFP PHOTO HANDOUT-NASA-JPL"/ NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS / DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS=

In een nieuw rapport waarschuwt de Britse overheid voor mogelijke zonnestormen die alle elektriciteits- en communicatiekanalen dagenlang in panne kunnen leggen. Met de huidige methodes kunnen wetenschappers zo’n storm slechts twaalf uur op voorhand voorspellen, waardoor er snel gereageerd moet kunnen worden.

Het rapport, dat afkomstig is van het department voor business, innovatie en vaardigheden (BIS) brengt vooral de risico’s voor Groot-Brittannië in kaart.

In het slechts mogelijke scenario wordt er gevreesd voor een coronale massa ejectie, waarbij er schade veroorzaakt kan worden aan het satelliet- en communicatiesysteem en het spoor- en luchtverkeer. Deze coronale massa ejecties zijn grote uitbarstingen aan de oppvervlakte van de zon die grote delen van de corona in de ruimte blazen.

De laatste geregistreerde zonnestorm werd ‘Carrington Storm’ gedoopt en dateert van 1859. Toen duurde het zo’n 18 uur voordat de storm de aarde bereikte.

Maar hoe bereid men zich best voor op zo’n mysterieuze zonnestorm? Tamelijk simpel, volgens het BIS, op dezelfde manier als je je voorbereid op hevige weerstoestanden hier op aarde.

Het goede nieuws is dat ernstige zonnestormen heel uitzonderlijk zijn, gemiddeld komt het maar één keer in de 150 jaar voor. Minder goed nieuws is dat de laatste geregistreerde zonnestrom, de Carrington Storm, nu al 156 jaar geleden is.