Akkoord over levensduurverlenging van kerncentrales Doel 1 en 2

20150622 - BRUSSELS, BELGIUM: MR Minister of Energy, Environment and Sustainable Development Marie-Christine Marghem pictured during a press conference about supply security, on Monday 22 June 2015, at the cabinet of the Minister of Energy, Environment and Sustainable Development in Brussels. BELGA PHOTO FILIP DE SMET

De onderhandelingen over de levensduurverlenging tot 2025 van Doel 1 en 2 zijn afgerond. Dat meldt minister van Energie Marie Christine Marghem (MR). De nucleaire bijdrage die de uitbaters van de kerncentrales aan de staat moeten storten, wordt ruimschoots gehalveerd. Groen-Kamerlid Kristof Calvo vraagt de meerderheidspartijen om in te grijpen.

Marghem spreekt van «een evenwichtig voorstel», waardoor de Belgische staat «op een duurzame en regelmatige basis belangrijke financiële middelen zal kunnen innen». Het akkoord omvat verschillende bedragen die uitbaters Electrabel en EDF Luminus de komende jaren in de staatskas moeten storten.

Ten eerste is er de omstreden nucleaire bijdrage, die de uitbaters ook de voorbije jaren moesten betalen en waarmee de staat hun winst afroomt. Die bijdrage wordt voor de begroting 2015 op 200 miljoen euro gezet en voor 2016 op 130 miljoen euro. Die bedragen liggen fors lager dan vroeger. Zo ging het vorig jaar naar verluidt nog om 469 miljoen euro.

Daarnaast schikt Electrabel in een dispuut met de staat over zijn ongebruikte sites. Daarop was eerder een taks ingevoerd, zeer tot ongenoegen van Electrabel. Maar die is nu van de baan: Electrabel betaalt in die schikking dit jaar 100 miljoen euro en volgend jaar 20 miljoen euro.

Tot slot betaalt de energieleverancier vanaf 2016 tien jaar lang nog een jaarlijkse «retributie» van 20 miljoen euro om Doel 1 en 2 open te mogen houden. Dat bedrag zal telkens in een energietransitiefonds terechtkomen, bedoeld om onderzoek en ontwikkeling aan te moedigen. «Dat is van groot belang, te meer omdat België in 2025 definitief afstand zal doen van kernenergie», belooft Marghem.

20150723 - BRUSSELS, BELGIUM: Groen's Kristof Calvo pictured during a plenary session of the Chamber at the federal parliament, in Brussels, Thursday 23 July 2015. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK

Volgens Kristof Calvo (Groen) impliceert het akkoord een gigantische transfer van welvaart naar Parijs, waar het moederbedrijf van de energieproducent is gevestigd. «Minister Marghem heeft het Belgische energiebeleid uitverkocht aan soldenprijzen», reageert het Kamerlid. Calvo roept de drie Vlaamse meerderheidspartijen op dit akkoord een halt toe te roepen in het parlement, waar het wetsontwerp na de zomervakantie wordt voorgesteld.