Koning Filip waarschuwt voor sociale media

20150715 - BRUSSELS, BELGIUM: King Filip-Philippe of Belgium pictured during the recording of his annual television and radio speech on the occasion of the Belgian National day, celebrated on 21 July, at the Royal Palace in Brussels, Wednesday 15 July 2015. BELGA PHOTO POOL DENIS CLOSON

“Veeleer dan de kortstondige en oppervlakkige contacten via internet, hebben we nood aan diepgaande relaties.” Dat heeft koning Filip onderstreept aan de vooravond van de Nationale Feestdag. Hij stond ook stil bij de drama’s aan de grenzen van Europa en bij de problemen rond Griekenland.

“De banden die ons verenigen, worden voortdurend op de proef gesteld”, stak onze vorst van wal. Hij had het daarbij over de wereld van de “hyper-connectiviteit”, als gevolg van de sociale media, en de snelle vooruitgang van de informatica en het internet. Die vooruitgang zal het mogelijk maken ons doen en laten, onze gezondheidzorg, onze productiemiddelen en onze mobiliteit verstandiger te beheren, “tegen een lagere kost en met een kleinere impact op het milieu”.

“Maar deze hyper-connectiviteit heeft ook schaduwzijden”, waarschuwt de koning. “In de virtuele wereld bestaan tijd en ruimte nog amper en dat zet er ons toe aan om alles te willen en wel onmiddellijk. Bovendien bereikt het overaanbod aan informatie ons vaak in de vorm van een geformatteerd ‘kant-en-klaar denken’, soms ten koste van het eigen denkvermogen.”

Daartegenover plaatst de koning de nood aan “waarachtige, diepgaande relaties”, waarin een kritische geest kan ontwikkelen en die iedereen de kans bieden zijn of haar plaats in de maatschappij te vinden. Koning Filip haalde voorbeelden aan die hij zelf mocht ondervinden tijdens bezoeken in eigen land en tijdens het staatsbezoek aan China.

Het staatshoofd verwees ook naar de drama’s die zich aan de grenzen van Europa afspelen. «Er woeden burgeroorlogen, staten desintegreren, vluchtelingen stromen toe. Dat wij ons daarvan zouden kunnen afsluiten, is een illusie. Europa is het aan zichzelf verplicht die krachten te ondersteunen die streven naar politieke participatie en een gedeelde economische draagkracht». De toespraak bevatte ook een verwijzing naar de Griekse crisis. «Laten we vermijden dat wanneer het Europese project een moeilijke tijd doormaakt, onze landen tegen elkaar worden opgezet.»

Naar aanleiding van de Nationale Feestdag van morgen kreeg onze koning alvast gelukwensen van de Amerikaanse president Barack Obama.