Tool brengt toegankelijkheid van bus- en tramhaltes in kaart

20150203 - HASSELT, BELGIUM: Illustration picture shows the De Lijn bus station on Tuesday 03 February 2015, in Hasselt. BELGA PHOTO SARAH ZOUINI

De Lijn werkt aan een mobiele toepassing om zijn haltes te inventariseren. Die tool moet de toegankelijkheid in kaart brengen voor personen met een beperking.

Om ‘toegankelijk’ te zijn moet een halte aan verschillende voorwaarden voldoen. Om te beginnen dient het perron verhoogd en drempelvrij te zijn, met een doorgang die breed genoeg is. Verder wordt van het oppervlak vereist dat het effen, aaneengesloten en slipvrij is. Tot slot zijn voor sommige gebruikers ook een geleidelijn en rubbertegels nodig.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakt zich sterk dat de tool operationeel kan worden zodra de aangepaste software een test doorstaat. «De Lijn zal dan eerst een inventaris maken, om vervolgens de gebruikers op de hoogte te brengen», verduidelijkte hij in een antwoord aan parlementslid Caroline Bastiaens (CD&V), dat Metro kon inkijken.

Indien enkel de eerste twee voorwaarden zijn vervuld, is een halte toegankelijk voor mensen met een motorische beperking. Tel daarbij de derde voorwaarde en ook de gebruikers met een visuele beperking kunnen er terecht. Een derde en laatste groep betreft de mensen met een motorische beperking die een beroep doen op assistentie.

Om de informatie voor die verschillende categorieën te verspreiden, zal de openbaar vervoersmaatschappij gebruik maken van iconen. Die zullen opduiken in brochures, op de website, in de routeplanner en aan de haltes zelf. (ma)