Hebben we de millenniumdoelstellingen gehaald?

Children attend classes at a park in Islamabad on June 10, 2011. Muhammad Ayuh, a member of Pakistan's Civil Defence along with a group of volunteers teach children aged between 4-15 years-old, coming from poor families and has been doing so for the last 26 years. The overall adult literacy rate is 57 percent and Pakistan has three years to meet a Millennium Development Goal target of 88. percent. AFP PHOTO/TED ALJIBE

De acht millenniumdoelstellingen lopen dit jaar af. De Verenigde Naties presenteren hun eindconclusies in een rapport. Er is veel optimisme, maar ondanks vele successen worden de zwaksten en armsten achtergelaten.

In 2000 ondertekenden 189 landen de millenniumdoelstellingen, die tegen 2015 gehaald moesten worden. Het eindrapport van de VN toont dat de doelstellingen op veel vlakken gehaald of bijna gehaald zijn, maar er zijn veel regionale verschillen. Voor Oost-Azië werden bijvoorbeeld twaalf van de zestien subdoelstellingen gehaald. Voor Afrika ten zuiden van de Sahara werd slechts één doelstelling gehaald, maar voor de andere doelstellingen werd daar wel aanzienlijke vooruitgang geboekt. Het totaalbeeld is complex, aangezien de doelstellingen per regio worden opgesplitst, maar over het algemeen kleurt het plaatje grotendeels groen.

De extreme armoede, wat de eerste millenniumdoelstelling was, is wereldwijd gehalveerd. In 1990 leefden nog 1,9 miljard mensen in extreme armoede, tegenover 836 miljoen nu. Ook het aantal kinderen dat vroegtijdig de basisschool verlaat, is afgenomen. Van 100 miljoen in 2000 is het naar 57 miljoen in 2015 gegaan.  De kindersterfte is van 12,7 miljoen kinderen wereldwijd in 1990 naar 6 miljoen in 2015 gegaan. De moedersterfte is wereldwijd met 45% afgenomen. Het aantal mensen dat geen toegang heeft tot drinkwater, is afgenomen van 4,2 miljard tot 2,3 miljard.

Milleniumdoelstellingen2

 

Mannen en vrouwen

Het rapport geeft uiteraard enkel het gemiddelde cijfer. De vooruitgang is echter ongelijk, stellen de auteurs. Miljoenen mensen missen de boot, vooral de armsten en zwaksten. Het rapport noemt ongelijkheid dan ook één van de grote uitdagingen. Zo verlaten kinderen van arme families in ontwikkelingslanden vier keer vaker de schoolbanken zonder diploma dan kinderen in rijkere families. Een ander groot probleem blijft genderongelijkheid. Vrouwen werken nog steeds minder, worden minder betrokken bij politieke besluitvorming en hebben meer kans om in armoede te leven. Wereldwijd is slechts de helft van de vrouwen aan het werk, tegenover drie vierde van de mannen. Vrouwen verdienen 24% minder dan mannen. “Er is nog een lange weg af te leggen”, klinkt de logische conclusie. Een ander pijnpunt is de klimaatverandering. Volgens het rapport wordt veel van de vooruitgang tenietgedaan door milieuvervuiling, en de armsten zijn daar het grootste slachtoffer van. De grootste boosdoener zijn echter gewapende conflicten. In 2014 moesten maar liefst 60 miljoen mensen hun huis ontvluchten door oorlog, het hoogste aantal sinds WOII.