Debat Finance & Verzekeringen: Verzekeringssector zoekt meer dan sectorspecialisten

Niet in clichés denken. Open staan voor een nieuwe sector en je laten verwonderen door de mogelijkheden. Dit zijn adviezen voor wie een job zoekt… maar nooit gedacht heeft deze te zoeken in de verzekeringssector. Deze sector zoekt een breed palet aan goede krachten.

De verzekeringssector heeft het vooral moeilijk om gespecialiseerde profielen te zoeken als actuarissen en IT-ers. Vacatures voor call center en andere jobs staan altijd open. Dit vraagt om een debat over deze sector.

Aan de tafel van het HR-debat bij Metro: Wauthier Robyns, directeur bij de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen Assuralia, Carina Stollenwerk, HR manager bij Fidea, Jean-Louis Wattiez, HR en facility director bij Federale Verzekeringen en Elodie Damiano, HR-officer bij NN Belgium (de vroegere verzekeringsactiviteiten van ING).

Hoe vinden kandidaten de interessantste werkgevers in de sector?

De werkgevers profileren zich via alle mogelijke kanalen. Ook op sociale media speuren ze naar nieuw talent. Hierbij merken ze dat vooral echt contact de kandidaten over de streep trekt voor deze voor velen onbekende sector.

“Goed om weten is dat elk bedrijf zijn eigen interne bedrijfscultuur heeft”, zegt Jean-Louis Wattiez van Federale Verzekeringen. “Belangrijk is dat je hier als sollicitant naar overeenkomsten zoekt. Zo hebben wij historisch een mutualistische-structuur, wat een belangrijke impact heeft op onze bedrijfscultuur. Mensen staan centraal in onze HR-aanpak. Naast het professionalisme van onze medewerkers hebben we respect, enthousiasme, participatie van iedereen als centrale waarden.”

“De perceptie van onze sector is zo anders dan hoe het werken is bij ons en onze concullega’s”, erkent Carina Stollenwerk van Fidea. “Vaak zien we dat de klik er komt tijdens een stage, een gesprek op een beurs wanneer jobzoekers voorzichtig op ons afkomen of tijdens het eerste sollicitatiegesprek. Zo kiezen uiteindelijk de meest uiteenlopende mensen voor ons: sociologen, criminologen, maatschappelijk assistenten, masters in oudheidkunde, klinisch psychologen, enzovoort.”

“Mensen met de meest uiteenlopende diploma’s werken bij ons. De klik komt vaak tijdens een stage of gesprek op een beurs.”

Carina Stollenwerk (Fidea)

“Ook hierin komen we overeen met onze concullega”, vult Elodie Damiano van NN Belgium aan. “Mensen met heel uiteenlopende opleidingen werken bij ons. We bieden ze heel wat opleidingsmogelijkheden, doorgroei- en leermogelijkheden en het blijvend evolueren binnen functies. Verder werken we in een flexibele omgeving in een vlakke, dynamische organisatie met ruimte voor initiatief. Ook bij ons staat de zorg voor onze mensen centraal. Bewijs daarvan is de inrichting van ons gebouw in Diegem met alle faciliteiten verbonden aan het flexibel werken.”

En een cliché dat leeft, kan Wauthier Robyns van Assuralia tegenspreken: “Wat opvalt voor mensen die binnen onze sector werken is dat de verzekeringsbedrijven alles behalve grijze muizen zijn. Elk bedrijf heeft zijn eigen identiteit en komt zo ook naar buiten. Wij als beroepsvereniging helpen hierbij door te ijveren voor een goed begrip van verzekeringen, en leggen bijvoorbeeld binnenkort een link naar scholen. Zo proberen we enkele algemene en meer technische zaken rond verzekeringen op te laten nemen in het leerprogramma van de tweede en derde graad in het secundair. Zo kan iedereen leren hoe verzekeringen werken.”

Hoe kan je solliciteren naar een job in Verzekeringen?

“Wil je solliciteren?”, moedigt Wauthier Robyns van Assuralia aan, “dan is de juiste persoonlijkheid essentieel voor een job in de verzekeringssector. Zo laten kandidaten hun soft skills best steeds nadrukkelijker naar voor komen. Zet deze dus ook op je cv. Dit omdat je niet meer enkel achter een bureau zit. Je werkt met collega’s samen, je hebt contact met klant, moet probleemoplossend werken. Zo mag je zowel in het verhaal van de klant meegaan, als dat je hem of haar op tijd moet kunnen zeggen dat het anders is of er zaken niet kunnen.”

Elodie Damiano van NN Belgium erkent het belang van een goed cv. “Maar dit kan evengoed de informatie zijn die we lezen op sociale media zoals LinkedIn. Zo krijgen we een beeld van wat de persoon gedaan heeft. Maar vooral belangrijk voor ons is de motivatie van de kandidaten. Dit voelen we direct tijdens een eerste contact, net zoals hij of zij de juiste attitude heeft. Qua talenkennis is het belangrijk dat kandidaten bereid zijn om de tweede taal te spreken en aan te leren indien nodig.”

“De juiste persoonlijkheid is essentieel voor een job. Zet je soft skills nadrukkelijk in je cv.”

Wauthier Robyns (Assuralia)

Dat deze tweetaligheid niet evident is, ondervindt ook Carina Stollenwerk van Fidea. “Vanuit ons kantoor in Antwerpen bedienen we ook Franstalige verzekeringsbemiddelaars en klanten. Steeds vaker missen kandidaten de kennis om vlot te telefoneren en te schrijven in het Frans. Verder is vooral een goede voorbereiding op een gesprek essentieel. Dit kan soms beter, waardoor kandidaten soms niet weten wie we zijn en wat we juist doen. Denk daarom vooraf na welk type van functie aansluit bij je eigen competenties en ‘functiegoesting’.”

Jean-Louis Wattiez van Federale Verzekeringen wil hierin twee doelen dienen: “Het gaat erom een goede werkgever te vinden, én voor ons een goede medewerker. We kijken hiervoor naar de opleiding bij jongeren, en naar het professionele parcours bij ervaren profielen. Hierin streven we een relatie na waarin iedereen kan winnen. Of dit lukt, hangt dus sterk samen met het project van de kandidaat. Matcht dit met ons als werkgever? Bij het rekruteren van onze toekomstige werknemers letten we er sterk op dat de persoon, zijn of haar professioneel project en verwachtingen overeenkomen met de waarden en cultuur van onze onderneming.”

Grondig huiswerk maken is zo alvast de eerste stap naar een boeiende job.

Jobs bij deelnemende bedrijven Metro debat

Fidea is een onafhankelijk verzekeringsbedrijf met 380 medewerkers in Antwerpen.

 • Hoeveel vacatures? 19 vacatures
 • Welke profielen? Heel divers, van IT, schadebeheerders, functionele analisten, big data analisten, mensen in product ontwikkeling en fiscalisten.
 • Hoe solliciteren? fideajobs.be

Federale Verzekeringen onderscheidt zich door hun klanten te laten meedelen in de winst en het eigen distributienet, met 645 werknemers.

 • Hoeveel vacatures? 22
 • Welke profielen? commerciële krachten, IT-specialisten en dossierbeheerders
 • Hoe solliciteren? federale.be

NN Belgium is de nieuwe naam en organisatie van de verzekerings- en beleggingsactiviteiten van ING, met 370 medewerkers in Diegem.

 • Hoeveel vacatures? 14 openstaande functies
 • Welke profielen? Zowel generalistische profielen voor het call center, als heel specifieke als actuarissen, IT-ers en compliance profielen.
 • Hoe solliciteren? nn.be/nl/jobswww.nn.be/fr/emplois

Assuralia is de beroepsvereniging van de branche. Bijna alle verzekeringsonderneming zijn lid, met in totaal 24.000 betrekkingen.

 • Hoeveel vacatures? jaarlijks 1200 rekruteringen bij Assuralia-leden. Momenteel geen eigen vacatures
 • Welke profielen? heel uiteenlopende profielen en diploma’s
 • Hoe solliciteren? assuralia.be

Wat doet een actuaris?

Hoe spreek je niet-verzekeringsmensen aan met vacatures waarvan de functieomschrijvingen vaak niet goed worden gesitueerd?

Te weinig mensen weten wat een onderschrijver of een actuaris doen.

We leggen 3 functies uit:

 • Een onderschrijver. Hij of zij beheert zowel het acceptatie- en tariferingsproces als de opmaak van de contracten. Hierbij onderzoek je het risico en beslis je om het al dan niet te accepteren en tegen welke prijs. Je zet vervolgens je handtekening, waardoor het verzekeringscontract door de klant en/of verzekeringsbemiddelaar kan getekend worden.
 • Een schadebeheerder is verantwoordelijk voor het openen, opvolgen en afsluiten van schadedossiers. Je meet de schade op bij ongeval, brand en andere verzekerde activiteit of materiaal, of stelt experten aan. Als tussenpersoon tussen klanten en experts beantwoord je vragen en zorg je voor een goede afwikkeling van het dossier.
 • Een actuaris is een wiskundige die de technische grondslag legt voor kansberekening waarop verzekeringen gebaseerd zijn. Je bent betrokken bij het opstellen van nieuwe producten. Je hebt een sterke wiskundige vorming met economische insteek.

door Hans Hermans