Eindelijk achterhaald: daarom kan je ’s ochtends niet uit bed

Een team wetenschappers vroeg zich af waarom sommige mensen liever ’s ochtends vroeg aan de slag gaan terwijl anderen pas echt productief worden tegen de avond. Is deze voorkeur aangeboren of is het biologisch?

Volgens de nieuwe studie, uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Leicester, wordt het gedrag en de biologische klok van iemand genetisch bepaald.

De onderzoekers analyseerden genetische varianten van de fruitvliegen. “Fruitvliegen hebben namelijk een soortgelijke biologische klok als de mens,” schreven ze. Het team bekeek bij 80 genetische varianten van de diertjes wanneer ze het meest alert en wakker waren en wanneer ze sliepen.

Uit het onderzoek bleek dat bepaalde genetische varianten actiever waren op verschillende tijdstippen van de dag. Sommige soorten waren voornamelijk in de ochtend actief terwijl een andere groep ’s avonds actiever was.

“De vraag was wat de oorzaak is dat verschillende soorten een ander levensritme hebben. Je hebt enerzijds leeuweriken die vroege vogels zijn, maar anderzijds ook uilen die pas ’s nachts actief worden. Dit verschil is blijkbaar grotendeels toe te schrijven aan genetische variaties in hun DNA-sequenties. Er is een ander gen aanwezig in leeuweriken dan in uilen, maar toch zijn het beide vogels,” legt Dr. Eran Tauber, een van de medeauteurs van de studie, uit.

De onderzoekers stellen gezien de bevindingen dat de klassieke nine to five jobs inefficiënt zijn voor velen.

Wie meer informatie wil over de ingewikkelde en wetenschappelijke studie kan hier terecht.