Belg drinkt minder alcohol

De alcoholconsumptie in ons land is over een periode van 20 jaar met bijna 20% gedaald. Dat blijkt uit een rapport van de OESO. Met bijna 10 liter alcohol per jaar zit de Belg wel nog boven het gemiddelde.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling vergeleek het alcoholgebruik tussen 1992 en 2012. Gemiddeld daalde de consumptie in de OESO-landen met 2,5<UN>%. Vooral in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië was er een sterke afname, die varieerde tussen de 20 en 40%. Daartegenover staat een stijging tussen 40 en 60% in Rusland, Estland, India en Noorwegen.

10 liter per jaar

Voor ons land viel een daling te noteren met bijna 20%. Toch drinken we nog relatief veel: de Belg drinkt jaarlijks bijna 10 liter, terwijl het gemiddelde voor de OESO-landen op 9,1 liter ligt. Wereldwijd gaat het zelfs om 6,2 liter.

Bovendien zegt de daling niet alles, nuanceert het rapport. Zo wordt drinken meer en meer het probleem van een kleinere groep. De OESO berekende dat een vijfde van de bevolking goed is voor 50 tot 85% van de alcoholconsumptie.

Bingedrinken

Ook verontrustend is het stijgend aantal jongeren dat aan ‘bingedrinken’ doet. Die term wordt gedefinieerd als ‘meer dan vijf alcoholische consumpties op een gelegenheid nuttigen’. De intergouvernementele organisatie wijt de stijging aan de toegenomen betaalbaarheid van alcoholische dranken en aan de gerichte reclamecampagnes voor jongeren.