Wim Buyse, Manager Technieker bij Elia

“Bij Elia werken we voor de maintenance activiteiten in tien workcenters, die je geografisch kunt vergelijken met de provincies. Ik ben de verantwoordelijke voor de hoogspanningsinstallaties, bovengrondse lijnen en ondergrondse kabels voor de zone Oost- en West-Vlaanderen. Daar sta ik onder andere in voor het beheer van het personeel, het budget, de exploitatie en de veiligheid. In die regio werken ongeveer zeventig tot tachtig medewerkers, voornamelijk technici die in verschillende teams werken, maar er zijn ook een aantal mensen met een administratieve of ondersteunende functie. Voor elk team is een meestergast verantwoordelijk. Ik stuur de meestergasten aan.”

“De elektriciteit is een metier dat aan het evolueren is, omdat we ons ook moeten aanpassen aan de veranderende wereld rondom ons. Vroeger was er enkel productie via een aantal centrales en was er slechts één weg die de energie leidde van de producent naar de eindklant. Vandaag ziet het net- en energiestromen er helemaal anders uit, want er zijn veel particulieren met zonnepanelen of ook windmolens. Daardoor moeten we voor de onderhoudsactiviteiten flexibel zijn. Als het bijvoorbeeld winderig weer is, produceren de windmolenparken op zee aan honderd procent. Dat betekent dat ons net in bepaalde zones onder druk staat en dat we die energie moeten evacueren. Zo kunnen bepaalde geplande onderbrekingen om aan het net te werken niet doorgaan of moeten we werken op tijdstippen die voor het net wel mogelijk zijn.”

“Elia is een groot en stabiel bedrijf. De hoogspanningsverbindingen en onderstations kunnen niet elders geplaatst worden. Morgen of binnen honderd jaar zal het bedrijf nog altijd bestaan, misschien onder een andere vorm of naam, maar de werkzekerheid is gegarandeerd, want elektriciteit zal er altijd nodig zijn en onze bestaansreden zal altijd blijven: ‘keeping the lights on’.”