Hoeveel tijd je als ouder met je kind moet spenderen

Besteden ouders, voornamelijk moeders, genoeg tijd met hun kinderen? Hoewel de gemiddelde Amerikaanse ouder meer tijd met hun kinderen spendeert dan vroeger, voelen velen zich schuldig omdat ze denken dat het niet genoeg is. Dat komt door de wijdverbreide culturele veronderstelling dat de tijd die ouders doorbrengen met kinderen, de sleutel is tot een mooie toekomst. Nieuw baanbrekend onderzoek vindt die wijsheid niet correct. Helemaal niet zelfs.

Het lijkt er zelfs op dat de enorme hoeveelheid tijd die ouders doorbrengen met hun kinderen tussen 3 en 11 jaar geen relatie heeft met hoe kinderen zich ontwikkelen en dat het een minimaal effect heeft op jongeren. Dat suggereert een grootschalige studie die in april gepubliceerd zal worden in het Journal of Marriage and Family. De resultaten bevatten het effect van tijd gespendeerd door ouder met hun kinderen op academische prestaties, het gedrag en het emotionele welzijn van de kinderen.“Ik kan je letterlijk 20 grafieken laten zien waarvan 19 laten zien dat er geen relatie is tussen de hoeveelheid tijd en de prestaties van kinderen,” zei Melissa Milkie, socioloog aan de Universiteit van Toronto en één van de auteurs van het onderzoek.

parenttime

In feite bleek uit de studie dat zogenaamde ‘parent time’ zelfs schadelijk kan zijn voor de kinderen. Dat is zo wanneer de ouders, moeders in het bijzonder, gestresseerd zijn, een slaaptekort hebben, zich schuldig voelen of angstig zijn. “Stress bij moeders, vooral wanneer ze gestresseerd zijn door het zoeken naar een balans tussen werk en tijd voor hun kinderen, kunnen het kind op een slechte manier beïnvloeden,” zei Kei Nomaguchi, socioloog aan de Bowling Green State University en co-auteur van het onderzoek.

Dat wil niet zeggen dat het niet belangrijk is of ouders tijd met hun kind doorbrengen of niet. Tal van studies hebben een verband aangetoond tussen ‘quality time’ tussen ouder en kind, zoals voorlezen voor het slapen, samen eten, praten, en positieve effecten op de ontwikkeling van het kind. De hoeveelheid tijd lijkt echter niet uit te maken.

Mother-and-Child

“In een ideale wereld zou deze studie het schuldgevoel bij ouders moeten wegnemen en precies vertellen wat echt belangrijk is voor de kinderen,” zei Milkie.

Maar als de studie van Milkie duidelijk maakt dat de kwaliteit en niet de kwantiteit van belang is, hoeveel quality time is dan genoeg? Een richtlijn of model blijkt volgens Milkie en Matthew Biel, een kinder- en jeugdpsychiater, niet te bestaan.

mother-and-boy-walking-on-the-beach-1

“Als we echt willen denken over het grotere plaatje en de vraag hoe we onze kinderen het best ondersteunen, dan suggereert onze studie dat ouders hun kinderen vooral moeten helpen op het vlak van hun geestelijke gezondheid en sociaal-economische status,” zei Milkie. “De enorme hoeveelheid tijd die we nu met hen spenderen, helpt duidelijk niet veel,” besluit ze.