“Een gebouw takelt snel af als er een probleem is met de gebouwschil”

De stad Antwerpen bezit meer dan 600 gebouwen. Het gaat om cultuurcentra, zwembaden, kantoren, musea enzovoort. De staat daarvan moet zowel op korte als lange termijn optimaal blijven. ‘Dat betekent dat alle Antwerpenaars en onze eigen medewerkers ze op een comfortabele manier kunnen blijven gebruiken, bezoeken en er werken,’ zegt Patrick Perdaen, afdelingshoofd exploitatie bij Vastgoed/Stadsbeheer. ‘En daarvoor zoeken we vier nieuwe collega’s.’

‘De dienst Vastgoed zorgt op korte en lange termijn voor een kwaliteitsvol, veilig en comfortabel stadspatrimonium,’ vertelt Patrick. ‘Daarvoor zijn er grote projecten zoals de bouw van een nieuw zwembad. Maar ook kleinere projecten om de kwaliteit te behouden, denk maar aan het herstel van een lekkend dak of schilderwerken. We focussen momenteel extra op de buitenkant van gebouwen. Als die aftakelt, volgt de rest snel. Gebouwen moeten ook voldoen aan wettelijke voorschriften rond veiligheid. Die ingrepen zijn op lange termijn goed voor het milieu en het budget. Bij ieder project onderzoeken we op voorhand of de investering loont. Door voor gebouwen het meerjarenonderhoudsplan naast het jaarlijks energieverbruik te leggen, wegen we geplande ingrepen af. Bovendien bekijken we waar we kunnen automatiseren. Zo werden de toegangspoorten van de begraafplaatsen tot voor kort allemaal manueel gesloten. Door daar een sturing met tijdklok op te installeren hoeven we nu geen medewerkers meer op pad te sturen.’“Vier boeiende vacatures voor zowel schoolverlaters als ervaren rotten”

‘We zoeken een projectleider bouw, HVAC en onderhoud,’ gaat Patrick verder. ‘Daarnaast hebben we een vacature voor een verantwoordelijke contractbeheer. Daar mogen zowel schoolverlaters met een ingenieursdiploma als mensen met ervaring op reageren. Voor 2015 alleen al zijn er ongeveer 400 grote en kleine projecten gepland. Als projectleider volg je een project van A tot Z op, ga je vaak op locatie in de stad en volg je de werkzaamheden van aannemers op de voet op. Je werkt op die manier mee aan de realisatie van het bestuursakkoord en weegt continu af of de investeringen nodig en kostenbewust zijn. Voor gebouwen moet je dus soms tot 30 jaar vooruit kijken.’

“Goede redenen om te solliciteren”

‘Ik geef je drie redenen om te kiezen voor een van de functies en de stad als werkgever,’ besluit Patrick. ‘Ten eerste werk je aan projecten waar je in de privésector niet snel toekomt: van historische gebouwen tot grensverleggende nieuwbouw en snel realiseerbare renovaties. Ten tweede zie je het resultaat van je werk. Ten derde zorg je er mee voor dat de Antwerpenaars en de stadsmedewerkers in hedendaagse, kwaliteitsvolle en veilige gebouwen terecht kunnen.’

Meer info over de vacatures vind je op www.antwerpen.be/jobs  of voor medewerkers van de stad, in het kanaal interne vacatures.