Waarom Super Mario van links naar rechts rent

Al 30 jaar loopt Mario van links naar rechts in een eindeloze zoektocht naar prinsessen die gered moeten worden, maar heeft iemand zich al eens afgevraagd waarom? Blijkbaar wel, want psycholoog Peter Walker heeft een wetenschappelijke verklaring gevonden.

Volgens Walker, psycholoog aan de Lancaster University, houden onze hersenen ervan om van links naar rechts te lopen. Walker meldt in het artikel, dat gepubliceerd werd in het tijdschrift Perception, dat bij stilstaande beelden het een algemene regel is om beweging uit te beelden door voorwerpen voorovergebogen weer te geven. Hoe meer ze vooroverbuigen hoe sneller ze bewegen.Walker ontdekte dat zulke vooringenomenheid niet bestaat voor stilstaande voorwerpen, waaruit blijkt dat de hersenen een fundamentele voorkeur hebben voor links naar rechts als het om visuele beweging gaat.

Maar hoe zit het met typografie en de manier waarop mensen lezen? Volgens het onderzoek wordt deze vooringenomenheid ook waargenomen wanneer ontwerpers tekst cursief zetten om beweging en snelheid te brengen en dat geldt zelfs voor de typografie in het Hebreeuws, dat van rechts naar links gelezen wordt.

Dus onze hersenen zijn geprogrammeerd om beelden te zien bewegen van links naar rechts. De vraag die overblijft is waarom we die vooringenomenheid hebben en wat het nut ervan is.