Extreem zeldzame vogel na veertig jaar gespot in Cuba

Een van ’s werelds zeldzaamste vogels werd voor het eerst in bijna vier decennia weer gespot. Een ornithologisch team heeft een glimp opgevangen van de ernstig bedreigde Zapata Rail cyanolimnas cerverai, een van ’s werelds meest bedreigde watervogels.

De vogel werd gespot bij Zapata Swamp in het zuid-westen van Cuba, de locatie waar de vogel zijn naam aan te danken heeft. Er wordt geschat dat er minder dan 400 Zapata Rails bestaan. De vogel is een slechte vlieger en daarom erg kwetsbaar voor roofdieren en vernietiging van habitats. Er zijn 15 soorten van de vogel uitgestorven sinds de 17de eeuw.untitled

Het team ontdekte de vogel al in november, maar BirdLife International maakte de vondst nu pas bekend.

“In het begin zagen we enkel het hoofd van de vogel dat net boven het gras uitstak,” vertelde ornitholoog Andy Mitchell die de vogel samen met enkele collega’s van het Cubaanse Museum of Natural History spotte. “Na een paar seconden rende hij weg in het gras.”

Er bestaan maar enkele beelden en omdat er in veertig jaar tijd niemand de vogel zag, werd er aangenomen dat de soort volledig was uitgestorven. De Zapata Rail werd voor het eerst beschreven in de 20ste eeuw. Er is maar één nest van het dier gevonden en sindsdien is er niets meer ontdekt over het fokgedrag van de soort.

De nieuwe waarneming is bemoedigend en er worden nu pogingen ondernomen om het moeras te beschermen zodat de soort zal blijven bestaan.