Rijk worden doe je tussen je 25 en 35 jaar

De eerste tien jaar op de arbeidsmarkt bepalen je potentiële vermogen. Met andere woorden, rijk worden doe je voor je 35 jaar oud bent. Dat is de conclusie van een rapport van de Federal Reserve Bank of New York.

Vier economen bestudeerden de loopbaan van ongeveer vijf miljoen werknemers over een periode van 40 jaar. Uit de gegevens bleek dat over het algemeen de grootste inkomstengroei plaatsvindt in het eerste decennium dat je werkt. Deze grote salarisverhogingen worden wellicht verkregen door de steile leercurve die je doormaakt in het begin van je carrière. Als je dus op je 25ste kiest voor een baan waarin je waardevolle vaardigheden leert ontplooien, investeer je serieus in je toekomst. De productiviteit gaat al snel omhoog waardoor je werkgever beslist om je te belonen in de vorm van opslag.

Voor de gemiddelde persoon stagneert de inkomstengroei echter na de eerste tien jaar. Volgens de gegevens en de berekeningen van de economen groeien de inkomsten van een gemiddelde persoon tussen de 35 en 55 jaar met 0 procent. Alleen de allerhoogste inkomens zien een aanhoudende stijging in de rest van hun carrière. Voor de laagste inkomens ziet het er het minst rooskleurig uit. Daar kan het gemiddeld inkomen dalen naarmate je ouder wordt.

De gemiddelde inkomens groeien met ongeveer 38% tussen je 25ste en 55ste levensjaar. De sterkste stijging vindt plaats in de eerste tien jaar. De hoge inkomens hebben het het beste voor elkaar. Werknemers die op de curve in het 95ste percentiel zitten kunnen een stijging van 230% verwachten. Voor de happy few uit het 99ste percentiel loopt dat zelfs op tot 1450 procent.

Mensen met een lager inkomen zien naarmate ze ouder worden hun inkomen procentueel dalen. Het gaat dan voornamelijk over mensen die zwaar fysiek werk verrichten.

Wie dus van plan is om multimiljardair te worden, haalt maar beter het beste uit zijn carrière in het eerste decennium.