Nieuwe theorie beweert dat de Big Bang nooit heeft plaatsgevonden

Is de Big Bang theorie fout? Een voorstel voor een nieuw model stelt dat het universum helemaal geen punt heeft waarop het ontstond. In de wetenschap zijn theorieën die met elegantie en eenvoud uitleggen wat we niet weten de theorieën die het langste stand houden. Verrassend genoeg is de eenvoudigste nieuwe theorie in de kwantumfysica degene die we het moeilijkst kunnen begrijpen: het heelal zou er altijd al zijn geweest en niet zijn ontstaan.

Tot nu toe is de theorie die de oorsprong van het universum uitlegt, de Big Bang theorie, die stelt dat het heelal ongeveer 13.8 miljard jaar geleden ontstond als gevolg van een enkele gebeurtenis die het universum lanceerde in een continue staat van expansie, de meest logische theorie. Hoewel deze theorie lange tijd de manier was om de algemene relativiteitstheorie van Einstein te begrijpen, hebben wetenschappers ontdekt dat het Big Bang-model niet meer zo stevig staat als vroeger.

Feb-Image2013-CFHT-Coelum

Onderzoekers die werken in Egypte en Canada hebben een nieuw model voorgesteld met een veel eenvoudiger idee. Ahmed Farag Ali van de Benha University and the Zewail City of Science and Technology in Egypte, heeft samen met Saurya Das van de University of Lethbridge in Alberta het onderzoek gepresenteerd genaamd “Cosmology from quantum potential“. Het nieuwe model maakt correcties op de oudere vergelijking van de kwantumtheorie van de legendarische fysicus David Bohm. Met behulp van de aangepaste vergelijking die de relativiteitstheorie van Einstein toepast, kwamen de onderzoekers tot een model dat de oerknal nooit heeft plaatsgevonden.

Het grootste probleem met de Big Bang theorie is dat geen van de vergelijkingen ons kunnen terugbrengen naar wat er echt gebeurde toen het moment plaatsvond. In plaats daarvan kunnen de wetten van de natuurkunde alleen uitleggen wat er gebeurde vanaf het moment dat het heelal het punt bereikte wat bekend staat als de Planck Temperature (100 miljoen miljoen miljoen miljoen miljoen graden). Een ander fundamenteel probleem is dat als het heelal uitdijt, het moet zijn beginnen uitbreiden vanaf een gebied dat op een gegeven moment ongelooflijk klein en compact, misschien zelfs oneindig klein en compact, was.

UqwhL

Het nieuwe model ontdoet zich van de theorie van het uitdijende heelal. Het omzeilt ook de kwestie dat het universum oneindig is qua grootte en dichtheid door zich te beroepen op een kosmologische constante die zegt dat het universum eindig is qua grootte. Met andere woorden is het universum er altijd al geweest. Ali zei vorige maand dat de nieuwe theorie kwantummechanica en de algemene relativiteitstheorie verenigen.

Wetenschappers hebben al lang aanvaard dat een nieuw nauwkeuriger model van het universum de oerknal zou weerleggen, maar de implicaties van dit nieuwe model zijn vrij radicaal want ze weerleggen niet alleen de Big Bang, maar ook tal van andere theorieën.

Het Ali-Das model suggereert ook dat het universum gevuld is met quantumvloeistof, die uit deeltjes bestaat die de effecten van zwaartekracht mediëren. In plaats van de ‘dark matter’ die vroeger werd geacht objecten te versnellen, stelt de theorie dat de quantumvloeistof een lichte, maar constante druk uitoefent op de voorwerpen waardoor de uitbreiding van de ruimte veroorzaakt wordt.

“Het is verheugend te constateren dat een dergelijke eenvoudige correctie mogelijk zoveel problemen in een keer oplost,” zei Das. Deze theorie is een terugkeer naar de basics door een nieuwe frisse kijk op een wetenschap die gedomineerd wordt door anti-materie, superstrings, 10 dimensies of meer en multiversums.