Bemiddeling zit in de lift

In de hoop om de rechtbank te ontlopen, zoeken steeds meer mensen hun toevlucht tot bemiddeling. Dat blijkt uit cijfers van de federale bemiddelingscommissie die vandaag haar nieuwe website lanceert . In totaal zijn al 1.136 erkende bemiddelaars actief in ons land, en daar komen jaarlijks nog 150 aanvragen bij. «Partijen moeten zich niet bekommeren over procedures en kunnen als het ware hun eigen recht creëren», verklaart commissielid Noël De Smet.

Wat is bemiddeling?

Sinds de wet van 2005 hoeven partijen – gaande van de man in de straat tot ondernemingen – hun conflict niet per se via de rechtbank uit te vechten. Ze kunnen ook kiezen voor bemiddeling, waarbij ze beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde. Die probeert de betrokkenen in een vertrouwelijke sfeer te helpen bij het vinden van een oplossing, met respect voor alle belangen die in het spel zijn. Een aanpak die duidelijk in de lift zit: de database met erkende bemiddelaars telt tegenwoordig al 1.136 namen. Daarbij komen jaarlijks 150 nieuwe aanvragen, en vorig jaar waren dat er zelfs 195. Alles waarbij een dading kan – twee partijen die met een schriftelijk contract een geschil voorkomen of beslechten – is ook vatbaar voor bemiddeling, op voorwaarde dat partijen niet overdreven talrijk zijn. Het ereloon van de bemiddelaar wordt gedeeld door de betrokkenen.

Wat zijn de voordelen?

Een gerechtelijke procedure kan erg lang aanslepen, bijzonder kostelijk zijn en voor onherstelbare breuken zorgen. Een bemiddeling verloopt vlotter, serener en leidt naar een meer duurzame oplossing, in de vorm van een bemiddelingsakkoord. Bovendien kunnen veel meer zaken in acht worden genomen. «Een rechter houdt bijvoorbeeld geen rekening met emoties, terwijl een bemiddelaar dat net wel perfect kan», illustreert Noël De Smet, erkend bemiddelaar en lid van de Federale Bemiddelingscommissie. «Partijen kunnen hun geschil in eigen handen nemen en als het ware ‘hun eigen recht’ creëren, omdat ze zich niet hoeven te bekommeren over procedures. Ze kunnen er trouwens ten alle tijden uitstappen.»

Waarom een vernieuwde website?

Hoewel bemiddeling steeds meer aan populariteit wint, is het middel bij velen nog onbekend. Daarin moet de nieuwe website – met informatie en een lijst van de erkende bemiddelaars – verandering brengen. Ook de houding van de juridische sector zelf kan nog beter, vindt De Smet. «Advocaten en rechters vrezen dat bemiddelaars hun werk overbodig maken. Volledig ten onrechte, want een advocaat kan in zijn rol van adviseur mee aan tafel plaatsnemen. Ook naar hen toe willen we dus duidelijkheid scheppen.» (ma)

www.fbc-cfm.be/nl