Lange mannen trouwen vroeg, maar korte mannen trouwen voor de eeuwigheid

Lengte heeft een duidelijke invloed op wat je verdient tijdens je carrière, maar onderzoekers zijn verdeeld of dat komt omdat lange mensen automatisch aantrekkelijker worden bevonden of dat lengte signalen geef van een goede vroege levensstijl en gezondheid. Lengte blijkt ook effect te hebben op je relaties en het succes van huwelijken.

Volgens een nieuw werkdocument van sociologen aan de New York Univesity hebben korte mannen meer kans om lager opgeleide en veel jongere vrouwen te trouwen en meer te verdienen binnen de relatie. Bovendien duren de huwelijken langer dan die van lange mannen. Lange mannen trouwen daarentegen eerder, hebben de neiging om hoger opgeleide en oudere vrouwen te huwen en ze trouwen vaker met iemand van hun eigen ras.

De verschillen in de manier waarop mensen elkaar kiezen, zijn aanzienlijk. Korte mannen hebben maar liefst 269% meer kans om iemand van dezelfde hoogte te huwen dan een man van gemiddelde lengte. En 1450% meer kans om het huwelijk lang in stand te houden. Lange mannen zijn waarschijnlijk niet in staat om samen te werken met iemand van hun eigen lengte, laat staan iemand die langer is.

De trends in de lengte van de echtgenoot zijn opmerkelijk consistent geweest doorheen de tijd:

Length


Hier volgt het aantal echtscheidingen. Dat wordt wel beïnvloed door het feit dat kortere mannen later trouwen en ook minder:

Length2

Een mogelijke verklaring van de auteurs is dat de lengte van de man geassocieerd wordt met aantrekkelijkheid, mannelijkheid en status. Wat de inkomsten betreft denken de auteurs dat het verschil te maken heeft met een zekere compensatiedrang van de kortere man die zijn geringe lengte wil compenseren door veel te verdienen. Lange mannen gebruiken hun lengte dan weer om hoger opgeleide vrouwen aan de haak te slaan terwijl kortere mannen niet echt in staat zijn om dat zo te doen.

Korte mannen hebben een 24% lagere kans om minder te verdienen dan hun echtgenote en hebben minder kans om gelijke verdieners te zijn. “Dit bevestigt het bestaan van een op lengte gebaseerde status uitwisseling waarbij kortere mannen hun lagere fysieke status compenseren met hogere proportionele winst, terwijl de lange mannen hun lengte gebruiken om vrouwen met een hoog inkomen aan te trekken,” schrijven de auteurs.