Parasieten in openbare zandbakken

 

Buiten spelen is gezond, of toch niet helemaal? Studies uit het buitenland tonen aan dat stadsparken, speeltuinen en zandbakken besmet zijn met parasieten die allergieën en astma kunnen veroorzaken. Aan de Hogeschool Vives wordt nu ook onderzocht hoe het in België gesteld is met de besmettingsgraad van openbare plaatsen.

Het is een bekend beeld in de zomerperiode: spelende kinderen die in de openbare speeltuinen in de zandbak ravotten. Toch is dat niet helemaal zonder gevaar, want in een zandbak kunnen zich eitjes van parasieten, afkomstig uit uitwerpselen van honden en katten, bevinden. Uit studies blijkt dat in Nederland 10 tot 30% van de parken en 30 tot 70% van de zandbakken besmet zijn. Het Expertisecentrum Agro- en biotechnologie van Vives wil bekijken hoe het in België gesteld is. Studenten, waaronder bachelor Vicky Deblock, en onderzoekers hebben er de technieken om de parasieteneitjes in de bodem terug te vinden, op punt gezet. Daarbij onderzochten ze alvast tien zandbakken in openbare speeltuinen. Deblock: “Het werd ons snel duidelijk dat zandbakken niet enkel door kinderen maar ook door honden en katten worden bezocht. Bij meerdere staalnames troffen we uitwerpselen aan in de zandbak. In een aantal van deze uitwerpselen vonden we Toxocara-eitjes terug. In één zandbak was er effectief al sprake van een Toxocara-besmetting.”

Toxowat?

Honden en katten dragen verschillende parasieten, waaronder ook de spoelworm “Toxocara”. Via hun uitwerpselen verspreiden ze eitjes van deze spoelworm in de omgeving. En hoewel veel steden en gemeenten een heus hondenbeleid opzetten, blijven hondendrollen vaste kost in het straatbeeld. Maar ook katten, die veel moeilijker van openbare plaatsen te weren zijn, zorgen voor de besmetting van speelruimtes met spoelwormeitjes. De uitwerpselen duiken op in stadsparken, speelpleinen en zelfs in zandbakken. Vooral in de zandbakken vormen ze een probleem voor spelende kinderen. De spoelwormeitjes die zich in de drollen bevinden, worden verspreid over de bodem. Kinderen die in aanraking komen met de eitjes kunnen Toxocariasis, een infectie met de spoelworm, ontwikkelen. Hoewel de infectie vaak onschuldig is, kan ze in sommige gevallen leiden tot ernstige ziektesymptomen. Bovendien zijn er steeds meer indicaties dat er een verband bestaat tussen een Toxocara-infectie en allergieën en astma bij kinderen.

Voorzorgsmaatregelen
Hoe groot die besmettingsgraad van openbare plaatsen in België precies is, zullen toekomstige studies uitwijzen. De onderzoekers sporen eigenaars van honden en katten alvast aan om hun huisdieren regelmatig te ontwormen en roepen op om uitwerpselen steeds op te ruimen.

Vicky Deblock doet mee aan de Vlaamse Scriptieprijs. Haar scriptie kan je lezen op www.scriptiebank.be

In het voorpagina-artikel in de krant “Eén zandbak op drie besmet” wordt de indruk gewekt dat ruim 30% van de openbare zandbakken in België besmet zijn met spoelwormeitjes. Het Expertisecentrum Agro- en Biotechnologie  aan de Vives Hogeschool bestudeerde in een eerste fase slechts tien openbare zandbakken, dit met het oog op het op punt stellen van de techniek om parasieteneitjes op de bodem terug te vinden. Daarbij bleken effectief één op drie zandbakken besmette uitwerpselen te bevatten, waarbij er in één zandbak sprake was van een bodembesmetting. Deze studie is te beperkt om uitspraken te doen voor de situatie in het gehele land. Hoe groot de besmettingsgraad in Belgische zandbakken precies is, zullen toekomstige studies uitwijzen. Deze studie vormde een eerste aanzet.

Wie vragen heeft over dit onderzoek kan contact opnemen met [email protected]

De integrale studie is alvast te raadplegen op www.scriptiebank.be/toxocariasis