Olifanten kunnen de menselijke stem verbazingwekkend goed ontcijferen

Mensen kunnen heel wat afleiden uit een stem die ze horen. Leeftijd en geslacht zijn de eerste dingen die we oppikken als we een vreemde stem horen en een mens is zelfs is staat om de fysieke kracht van iemand in te schatten op basis van de stem alleen. Dat is handig om vast te stellen of iemand een bedreiging vormt of niet.

Maar Afrikaanse olifanten gaan hier nog een stapje verder in. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat olifanten hier zelfs beter in zijn dan mensen. Dat onderzoek vond plaats in het Amboseli National Park in Kenia, waar olifanten en primitieve mensenstammen wonen. In het Amboseli National Park heb je twee stammen. De Masaï stam, die jaagt op olifanten en de Kamba stam, die zich meer toelegt op landbouw. De onderzoekers maakten opnames van mannen uit beide stammen die in hun eigen taal “Kijk, kijk daar, er komt een groep olifanten aan” zeggen.

Wanneer de opnames werden afgespeeld in de buurt van olifanten bleek dat zij in staat zijn om de stammen te onderscheiden. Bij de opnames van Kamba mannen was er nauwelijks reactie, terwijl de olifanten zich terugtrokken wanneer zij een mannenstem van de Masaï hoorden. Dat toont aan dat olifanten in staat zijn om etnische groepen te onderscheiden op basis van hun stem.

De wetenschappers namen nadien stemmen op van Masaï vrouwen en kinderen. Traditioneel jagen zij niet en de olifanten reageerden niet op deze stemmen, wat aantoont dat zij ook leeftijd en geslacht kunnen afleiden uit een mensenstem.

Om het de olifanten moeilijker te maken, bewerkten de wetenschappers de stemmen. De stemmen van Masaï mannen werden digitaal bewerkt om op vrouwenstemmen te lijken en vice versa. Maar de olifanten lieten zich niet vangen, zelfs na de bewerking trokken zij zich terug of namen zij defensieve houdingen aan bij het horen van de originele mannenstem. Dat is bijzonder opmerkelijk want mensen zelf zijn hier niet toe in staat.

Dat olifanten zeer fijngevoelig zijn om het gevaar in hun omgeving waar te nemen bleek al uit een studie in 2011. Die studie toonde aan dat olifanten het geslacht van een leeuw kunnen herkennen op basis van hun gebrul. Maar olifanten reageren bij leeuwen anders dan bij de Masaï mannen. In plaats van zich terug te trekken van de luidspreker gingen de olifanten juist met veel lawaai rond de luidspreker lopen. Dat toont aan dat olifanten niet alleen heel wat gevaren kunnen onderscheiden, ze hebben ook specifieke strategieën om met elke bedreiging om te gaan. Wetenschappers betreuren wel dat mensen olifanten tot op zo’n punt hebben gebracht waar ze ook een specifieke strategie hebben om zich van mensen te beschermen.