«We moeten geen jobs beschermen, maar werknemers»

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) roept de Europese regeringen op om hun werkloosheidsuitkeringen te hervormen. Dat zei voorzitter Christine Lagarde tijdens de voorstelling van de aanbevelingen om Europa uit de crisis te leiden.

Lagarde liet er weinig twijfel over bestaan. «Zolang Europa 20 miljoen werklozen telt, kunnen we niet zeggen dat de crisis voorbij is», onderstreepte ze meteen de ernst van de situatie. «Europa staat op een kritiek punt.»

Ondanks het feit dat heel wat landen in de eurozone al in- spanningen geleverd hebben om de overheidsfinanciën op- nieuw op orde te krijgen en de economie weer op de rails te zetten, zijn de cijfers niet rooskleurig. Vooral jongeren uit zuidelijke landen van de eurozone vinden geen werk. «Dat baart me zorgen.»

Om het probleem aan te pakken publiceert het IMF een boekje met de titel ‘Jobs en groei, het Europese herstel ondersteunen’. Het moet een soort leidraad worden om Europa uit de crisis te halen. Het IMF zoomt vooral in op
de arbeidsmarkt, waar volgens de topvrouw ingrijpende structurele hervormingen nodig zijn. «We moeten geen banen proberen te beschermen, maar werknemers», zegt Lagarde, die de situatie nu vergelijkt met de industriële revolutie. «Door technologische ontwikkelingen gaan jobs verloren, maar er komen er ook nieuwe bij.»

Centraal is de idee dat werklozen richting een nieuwe job geholpen moeten worden. «De werkloosheidsuitkering
moet ertoe aanzetten om opleidingen te volgen. Zodat de werkloze zich kan aanpassen, en desnoods verhuizen», aldus Lagarde. «Zo wordt de werkloze aangemoedigd om weer naar de arbeidsmarkt te komen.»
Volgens Lagarde is dat een betere manier van werken dan koste wat kost te proberen te vermijden dat mensen ontslagen worden.

Andere aandachtspunten voor Europa waren onder meer de banksector. Volgens het IMF is het van groot be- lang dat het vertrouwen in de banksector hersteld wordt. «De bankenunie en het zogenaamde afwikkelingsfonds voor probleembanken moeten de financiële sector stabiliseren en ervoor zorgen dat belastingbetalers niet meer automatisch opdraaien voor problemen in de banksector», legde Lagarde uit.

Daarnaast riep ze de Europese leiders op om het schuldenprobleem aan te pakken. Zo moet niet alleen de overheidsschuld naar beneden, ook de schulden van de burgers en bedrijven moeten worden afgebouwd. «Ook die zetten een rem op de economische groei.»