WEDSTRIJD: Win 5 x 2 tickets voor Walibi

WEDSTRIJD: Win 5 x 2 tickets voor Walibi

Neem deel aan onze Instagram wedstrijd en maak kans op twee tickets voor Walibi!

 

Voir cette publication sur Instagram

 

WIN WIN WIN! Metro geeft duotickets weg voor Walibi. Doe mee aan onze wedstrijd en win één van de 5 duotickets. Hoe deelnemen? - Volg @metrobelgie op instagram - Like deze post - Tag één van je vrienden in deze post - Deel deze wedstrijd in je stories en verhoog je kans op een duoticket met de hashtag #metrowedstrijd Deelnemen kan t/m 26/07 om 23u. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd via DM op maandag 27/07. Nu is het aan jou ;-)! #metro #metrobelgie #metrowedstrijd Wedstrijdregels: zie link in bio Eén deelname per persoon.

Une publication partagée par Metro Belgie? (@metrobelgie) le

Wedstrijdreglement Mass Transit Media

Mass Transit Media nv (de organisator)

 1. Mass Transit Media nv uitgeefster van Metro, te 2050 Antwerpen, Katwilgweg 2, (de organisator of de uitgever) organiseert een wedstrijd waarbij de deelnemers een wedstrijdvraag / wedstrijdvragen oplossen en inzenden zoals vermeld bij de wedstrijd.
 2. Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel zoals vermeld bij de wedstrijd. De wedstrijd eindigt zoals vermeld bij de wedstrijd.
 3. Elke deelnemer aan het spel verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden en kan achteraf geen verzet aantekenen over zijn deelname of de procedure van het spel.
 4. Een deelnemer moet minstens 18 jaar oud zijn en in België wonen.
 5. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 6. De organisator behoudt zich het recht om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisator of derden.
 7. De organisator behoudt zich tevens het recht om het spel, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de voorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

 1. Deze wedstrijd is enkel geldig via de desbetreffende Instagram-post. Om deel te nemen, moeten de kandidaten:

   • De Instagram-post liken
   • Geabonneerd zijn op de @metrobelgie Instagram-pagina.
   • Een ander Instagram-profiel taggen en reageren op de desbetreffende Instagram-post.
   • De Instagram-post delen in stories met de hashtag #metrowedstrijd (optioneel)

  De winnaars worden willekeurig gekozen op basis van de voorwaarden van deelname.

 2. De personeelsleden (en personen die op hetzelfde adres wonen) van Mass Transit Media NV en van de vennootschappen waarin deze vennootschap participeert, zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
 3. Tenzij anders vermeld wordt bij de wedstrijdinformatie, kan elke deelnemer slechts één maal deelnemen. Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende elektronische adressen, door opgave van verschillende identiteiten of op welke manier ook, is niet toegestaan.
 4. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht en dient zijn/haar prijs te claimen binnen de 10 werkdagen. Indien hij/zij  dit niet doet, kan de organisator een andere winnaar aanduiden.
 5. Er wordt maximum één prijs per persoon en per fysiek adres verstuurd.
 6. De prijzen zijn niet overdraagbaar, noch verwisselbaar noch inwisselbaar tegen geld.
 7. Tickets zijn voor strikt persoonlijk gebruik. Het te koop aanbieden van tickets gewonnen via Metrotime.be is niet toegestaan.
 8. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  • ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, die het gevolg zijn van deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs en dit ongeacht de aard ervan;
  • verliezen of vertragingen van welke aard dan ook die veroorzaakt worden door derden (spoorwegmaatschappij, transportmaatschappijen, handling-maatschappij, enz.)
  • drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen.

 9. De organisator is niet aansprakelijk wanneer derden/ partners in gebreke zouden blijven om de prijs te overhandigen, noch bij defecten en tekortkomingen aan de prijs.
 10. Mass Transit Media, Ravenstein Galerij 4, 1000 Brussel, behandelt alle gegevens van de deelnemers in overeenstemming met de wet van 08/12/92 met betrekking tot de Bescherming van de Privésfeer, en met de wet van 2 augustus van 2002 met betrekking tot de persoonlijke bescherming voor wat betreft de verwerking van persoonlijke gegevens. Met uitzondering van gevallen waarin de deelnemer dit expliciet weigert, kan de firma deze gegevens gebruiken voor de commerciële promotie van haar producten en diensten, met inbegrip van de producten en diensten van haar filialen of verwante bedrijven. De deelnemer heeft toegangsrecht tot de gegevens die op hem of haar betrekking hebben en kan, desgevallend, verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te schrappen.
 11. Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.