Oplossing

logo_week_van_het_nederlands_jwi

AFLEVERING 3: C of k? Th of t? Qu of kw?

Wat je moet weten:

 1. Woorden met c, th of qu zijn bastaardwoorden. Ze komen uit andere talen, meestal uit het Frans. Naarmate ze meer ingeburgerd zijn, wordt de uitheemse schrijfwijze (vroeger: qualiteit) vervangen door een Nederlandse (nu: kwaliteit). Echte regels zijn daar niet voor, we moeten deze woorden een voor een leren.
 2. Er is in de spelling naar gestreefd dezelfde (delen van) woorden op dezelfde manier te schrijven. Omdat we accu schrijven, is accumuleren ook met dubbele c. Toch zijn er uitzonderingen: kritiek – criticaster, vakantie – vacant.
 3. Deze elementen in bastaardwoorden schrijven we met c: – ca, – caris, -cateur, -catie, -cus, -ect, -ectie, – ectief, -uct, -uctie, co-, com-, con-, contra-, cor-. We schrijven woorden met elektr- altijd met k. Sommige uitheemse woorden schrijven we met th, maar niet aan het eind van een woord en niet voor een medeklinker.

De oplossing:

 1. De (M) athleten / (L) atleten stonden al klaar voor het startschot. (regel 3)
 2. De fout zit in de (A) electronica / (E) elektronika / (I) elektronica / (O) electronika van de wasmachine. (regel 3)
 3. De (E) kwaliteit / (A) qualiteit van de koffie laat te wensen over. (regel 1)
 4. De (G) etnische / (N) ethnische minderheden worden daar vervolgd. (regel 3)
 5. We hebben een (O) accoord / (E) akkoord bereikt over jouw promotie. (regel 1)
 6. (B) Provocateurs / (D) provokateurs hebben de boel in het honderd gestuurd. (regel 3)
 7. Alle (E) vacante / (I) vakante betrekkingen worden nog voor de vakantie ingevuld. (regel 2)
 8. Het was daar een (A) labyrinth / (E) labyrint. (regel 3)
 9. Al onze (R) produkten / (S) producten zijn glutenvrij. (regel 3)
 10. Je bent een (T) komediant / (D) comediant als je zegt dat je haar gelooft. (regel 1)

We zochten:

“LIEGEBEEST”

Banner V2-Donderdag