Oplossing

logo_week_van_het_nederlands_jwi

AFLEVERING 2: Aaneenschrijven

Wat je moet weten:

 1. Een samenstelling is gemaakt met twee of meer woorden die ook apart bestaan (badkamerkraan). Een samenstelling schrijven we als één woord. Doorgaans is maar één lettergreep beklemtoond (badkamerkraan)
 2. We gebruiken een koppelteken als midden in een samenstelling een hoofdletter moet staan (West-Vlaams) of als er twee klinkertekens botsen, d.w.z. we moeten ze los uitspreken (o+e, a+a, e+i) terwijl ze doorgaans één klank voorstellen (oe, aa, ei)
 3. We gebruiken een koppelteken als het om een ongewone combinatie gaat, bijvoorbeeld na niet-, on-, oud- of als de twee delen gelijkwaardig en dus in principe wisselbaar zijn (café-restaurant). Doorgaans zijn er dan twee lettergrepen beklemtoond (café-restaurant).
 4. We gebruiken een koppelteken voor of na een cijfer of een losse letter in een samenstelling (40-jarig, T-shirt).
 5. We gebruiken koppeltekens voor vaste groepen woorden die samengekoppeld worden tot één begrip (laag-bij-de-gronds).

De oplossing:

 1. (K) De oudleerlingen / (T) oud leerlingen / (G) oud-leerlingen komen elk jaar weer bijeen. (regel 3)
 2. Het (E) 8 jarige / (I) 8-jarige / (O) 8jarige kind werd niet opgehaald door zijn ouders. (regel 4)
 3. Er is een nieuwe (S) computer hersteldienst / (T) computerhersteldienst in onze straat. (regel 1)
 4. Een (E) café uitbater / (O) caféuitbater / (A) café-uitbater moet elke nacht zijn zaak schoonmaken. (regel 2)
 5. Gelukkig worden er weinig (A) langeafstandsraketten / (O) langeafstands raketten / (U) lange afstandsraketten afgeschoten. (regel 1)
 6. Je moet het niet zo (T) zwartwit / (R) zwart-wit / (S) zwart wit zien. (regel 3)
 7. (R) Vlaams-Brabant / (N) Vlaamsbrabant / (P) Vlaams Brabant is een bloeiende provincie. (regel 2)
 8. Er worden (O) kantenklare / (I) kant-en-klare / (E) kant en klare maaltijden bezorgd. (regel 5)
 9. De (G) milieuinspecteur / (F) milieu-inspecteur / (N) milieuïnspecteur stelde verschillende overtredingen vast. (regel 2)
 10. Moet ik de (F) x-as / (D) xas / (T) x as horizontaal of verticaal tekenen? (regel 4)

We zochten:

“GITAARRIFF”

 

Banner V2-Woensdag