Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement verkiezing “de Grootste Carrièreswitch/le Changement le Plus Radical”

Artikel 1: situering van de verkiezing

“De grootste carrièreswitch/Le changement le plus radical” is een organisatie van Selor, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel,in samenwerking met Metro, Mass Transit Media, Ravensteingalerij 4, 1000 Brussel.

De wedstrijd loopt van 15 september 2015 tot en met 26 november 2015.

De verkiezing “De grootste carrièreswitch /Le changement le plus radical”: uit de kandidaturen worden via een screening 10 kandidaten naar voren geschoven als finalisten. Daarna gaat de verkiezing over in een stemmingsgebeuren waarbij er tijdens een specifieke periode gestemd kan worden op de finalisten.

Op het einde van de verkiezing zal 1 enkele finalist de titel “De grootste carrièreswitch/ Le changement le plus radical” verdienen. In aansluiting hierop treedt deze persoon naar buiten als vertegenwoordiger van de titel (en dit tot er een nieuwe verkiezing georganiseerd wordt).

Artikel 2: verloop van de verkiezing

De kandidaten kunnen zich inschrijven vanaf 15 september 2015 tot en met 06 oktober 2015 op het online platform van Metro, www.metrotime.be. Hiervoor laat de kandidaat zijn contactgegevens na net als zijn motivatie waarom hij of zij vindt de titel van “De grootste carrièreswitch /Le changement le plus radical” te verdienen. Meer concreet vragen we :

 • Details over de vorige werksituatie (jobtitel, sector, overheid/privé, naam werkgever en de duur van de tewerkstelling)
 • Details over de huidige werksituatie (jobtitel, sector, overheid/privé, naam werkgever en de duur van de tewerkstelling)
 • Waarom de kandidaat de carrièreswitch gemaakt heeft
 • Wat de grootste verandering is voor en na de carrièreswitch
 • Of de kandidaat het opnieuw zou doen, en waarom

Selor ontvangt alle kandidaturen van Metro op 7 oktober 2015 en zal deze door een jury laten screenen. Het gaat om verhalen die een grote carrièreswitch vertegenwoordigen en die gescreend worden op:

 • Belangrijkheid van de switch (bv. impact op persoonlijk leven)
 • Originaliteit van de switch (bv. veranderen van sector)
 • Het inzetten van je kwaliteiten/competenties
 • Het ontwikkelen van nieuwe competenties / bijleren
 • Originaliteit van de inschrijving

De 25 beste kandidaten worden uitgenodigd om zich op donderdag 29 oktober 2015 of op dinsdag 03 november 2015 voor te stellen aan de jury. Daar moeten zij hun carrièreswitch bespreken en bijkomende vragen beantwoorden. De jury baseert zich op de inhoudelijke informatie en op de presentatie die de kandidaat geeft. Op basis van de resultaten van de jury worden er 10 kandidaten als finalist geselecteerd.

Vanaf donderdag 05 november 2015 (vanaf 00u01) kan er gestemd worden op deze 10 finalisten. Stemmen kan enkel op de fanpagina van Selor op Facebook (meer bepaald via de speciaal ontwikkelde applicatie voor deze verkiezing). Stemmen kan tot en met donderdag 26 november (tot 12u00). Er kan maar één stem per Facebookprofiel geuit worden. De personen die stemmen kunnen een prijs winnen via Selor (Selor voorziet hiervoor een apart wedstrijdreglement bij de applicatie).

De winnaar is de finalist die op het einde van de stemmingsperiode (26 november 2015) de meeste stemmen heeft gekregen. De winnaar wordt diezelfde avond bekendgemaakt op het event van Selor in Brussel: Selor Insights, Increasing talent mobility. De finalisten moeten zich vrijmaken op donderdag 26 november (’s avonds) om aanwezig te zijn op het event van Selor.

Artikel 3. Toepasselijkheid en afspraken

Dit wedstrijdreglement is van toepassing op iedereen die zich inschrijft voor de verkiezing “De grootste carrièreswitch /Le changement le plus radical”.

De deelnemingsvoorwaarden zijn:

 • Je hebt een carrièreswitch gemaakt
 • De carrièreswitch kan plaatsvinden binnen hetzelfde bedrijf, naar een ander bedrijf, sector, of zelfs tussen de private of overheidssector.
 • Je schrijft je in in het Nederlands of het Frans.

De deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het wedstrijdreglement. Deelnemers verlenen via het aanvaarden van het wedstrijdreglement de toestemming aan Metro en Selor om, louter voor het doel van deze wedstrijd, de verkregen data te gebruiken voor acties die verband houden met de wedstrijd. Ook stemmen zij toe dat zij in deze context gefotografeerd en/of gefilmd worden.

Bij het bepalen van de 10 finalisten moet elke finalist een overeenkomst ondertekenen die Selor de toestemming geeft om de gegevens van de finalisten te promoten en te verspreiden.

Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de periode van de verkiezing en op de periode waarin de winnaar de titel vertegenwoordigt.

Afwijkende voorwaarden en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien de organisatie deze afwijkende voorwaarden en overeenkomsten schriftelijk heeft bevestigd.