Voorwaarden

Copyright Mass Transit Media N.V. (hierna METRO)
Katwilgweg 2
2050 Antwerpen
BE 0472.432.659

De Metro verkoopsvoorwaarden kan je hier bekijken.

  “Misbruik auteursrecht mag niet
De informatie die METRO via elektronische publicaties en diensten aanbiedt, is beschermd door het auteursrecht. Dit geldt voor het volledige multimediale aanbod met tekst, beeld en geluid. De beschikbare informatie is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Ze mag niet verder gedistribueerd, uitgezonden, gereproduceerd of gebruikt worden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van METRO.

Citeren en linken mag
Voor de websites worden door METRO de volgende concrete SPELREGELS toegepast: 1. Sites die niet tot METRO behoren, kunnen vrij linken naar de METRO-sites en subsites. De links vermelden telkens de naam van de betreffende titel. Wie het logo van een titel wil gebruiken, neemt eerst contact op met de uitgever via het adres [email protected] Steeds wordt de gebruiker direct naar de METRO-sites gelinkt. METRO staat niet toe dat de pagina’s bijvoorbeeld in een frame van een andere site verschijnen. Uiteraard mogen de pagina’s steeds geopend worden in een nieuw venster. 2. Bij citaten (korte overname uit tekst, beperkt tot enkele woorden of zinnen) wordt steeds de “bron” volledig vermeld. 3. reacties en chatboxes: METRO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van reacties en de chatboxes die via zijn sites draaien. Reageren en chatten gebeurt op eigen risico. Wie zich op een of andere manier aangevallen voelt door een reactie of tijdens een chatsessie, richt zich in eerste instantie tot de METRO-webmaster via het adres [email protected] De reacties en sessies van de METRO-chatboxes mogen niet – noch geheel noch gedeeltelijk – worden verspreid.

SABAM
Elke reproductie, adaptatie, gedeeltelijke wijziging of doorgifte via tv, kabel en online van werken van het SABAMrepertoire is enkel toegelaten indien er vooraf toestemming is gevraagd aan SABAM, de Belgische vereniging van auteurs componisten en uitgevers, Aarlenstraat 75-77 in 1040 Brussel, België. Bij vermelding “Foto METRO-medium” is de foto afkomstig uit het eigen archief ofwel van een fotograaf die niet gekend is bij publicatie. Rechthebbenden van vermogensrechtelijke auteursrechten kunnen contact opnemen met de webmaster via het adres [email protected]

WMPC
Door Art. 47 § 4 WMPC kan de consument het herroepingsrecht waarin §§ 1 en 2 voorzien niet uitoefenen.

Cookies
Als u een van onze websites bekijkt, kunnen we informatie op uw computer opslaan, in de vorm van een ‘Cookie’ of soortgelijk bestand. Deze informatie is ons op verschillende manieren van nut. Met Cookies kunnen wij een website of advertentie bijvoorbeeld op maat maken, zodat die beter is afgestemd op uw belangstelling en voorkeuren. Met de meeste internetbrowsers kunt u Cookies van uw harddisk verwijderen, alle Cookies blokkeren, of gewaarschuwd worden voordat een Cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over deze functies verwijzen wij u naar de instructies of het helpscherm van uw browser. De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Verantwoordelijke voor de verwerking is METRO. Door u akkoord te verklaren met onze privacy policy geeft u METRO toestemming om uw persoonsgegevens, inclusief uw e-mailadres, te verwerken voor direct marketing doeleinden. Tevens geeft u hiermee uw toestemming om deze gegevens door te geven aan contractuele partners met het oog op verwerking voor direct marketing. Indien u reeds als klant geregistreerd bent bij METRO worden de door u verstrekte gegevens opgenomen in uw klantenprofiel. Uw persoonsgegevens kunnen verder – in een gecodeerde vorm die niet toelaat om u te identificeren – worden doorgegeven. Via een cookie, die op uw computer wordt geplaatst, gebeurt een anonieme verwerking van uw internetgebruik zodat commerciële informatie die u via websites wordt aangeboden, kan aangepast worden aan uw profiel (bijv. aan uw leeftijd, uw geslacht of uw regio). Het bestand dat op die wijze wordt opgebouwd, kan – eveneens op een manier die niet toelaat om u te identificeren – worden verrijkt met persoonsgegevens die u met het oog op verwerking voor direct marketing hebt verstrekt aan andere ondernemingen waarmee daarvoor overeenkomsten werden gesloten. Noteer dat u niet akkoord hoeft te gaan met de hierboven beschreven verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u zich registreert zonder uw akkoord te geven, zal uw e-mailadres enkel gebruikt worden voor de dienst (bijv. toezending van de nieuwsbrief) waarvoor u zich registreert. Noteer eveneens dat u cookies op uw computer kunt weigeren of verwijderen via de instellingen van uw browser.