Wetenschappelijk medewerker voor de dienst Informatie (m/v) voor het RIZIV

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Als wetenschappelijk medewerker binnen de directie Informatie werk je mee aan de uitwerking en publicatie van studies en rapporten met het oog op het informeren van de zorgverleners, verzekerden en adviserend geneesheren. Je werkt hiervoor vaak samen met de collega’s van de eigen dienst, maar ook met andere diensten van de organisatie. Je onderhoudt ook een nauwe samenwerking met de stafdienst communicatie.

Zo ga je op zoek naar informatie in wetenschappelijke en medische literatuur, lees je aangeleverde artikels of zoek je deze zelf op en lees je publicaties en rapporten na en bouw je je kennis met betrekking tot de methodologie van wetenschappelijke studies uit. Je staat in voor de analyse van dit materiaal en de resultaten verwerk je in professionele publicaties en studierapporten. Ten slotte stel je je bevindingen en aanbevelingen voor via presentaties aan interne en externe partners en diensten.

Naarmate je verder ingewerkt raakt in de job, zal er ook de mogelijkheid zijn om mee te werken aan projecten binnen de andere directies. De opdrachten binnen deze directies zijn verschillend, maar je kan bijvoorbeeld binnen de directie Expertise (voorheen ‘Evaluatie’) meewerken aan expertiseprojecten of ze zelf aanbrengen. Doel van deze acties is de bevindingen, conclusies en aanbevelingen te rapporteren aan de betrokken beroepsgroepen en andere instanties. Om dit te bereiken identificeer je relevante onderwerpen voor expertiseprojecten en werk je voorstellen van expertiseprojecten uit, inclusief gegevensanalyse.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als Attaché Wetenschappelijk Medewerker (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 35.191,79 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (vlakbij metrohalte Montgomery)
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen jaarlijks vakantieverlof
 • gesloten tussen kerst en nieuw
 • mogelijkheid tot telewerk

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.