Vertaler – Analist Arabisch en Engels (m/v/x) voor de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid

 • Fulltime
 • België

Website Ministerie van Defensie

Je staat in voor het vertalen en reviseren van documenten uit het Arabisch naar het Nederlands en Engels, met als doel heldere en eenduidige teksten te verschaffen aan de medewerkers en het management van de organisatie. Je dient eveneens informatie in kaart te brengen, te vergaren en te beheren om technische analyserapporten op te stellen.

 • Je staat in voor het vertalen van documenten, informatie en audiobestanden uit het Arabisch naar het Nederlands en Engels. Om de vertaling te maken zoek je zowel de woordenschat als de andere nodige informatie op.
 • Je evalueert het vertaalwerk van ‘lokale werknemers’. Je controleert de teksten die door de medewerkers vertaald werden met als doel het verbeteren van de taalkundige kwaliteit.
 • Je identificeert en verzamelt de nodige informatie om opdrachten van technische analyse te kunnen uitvoeren:
  • Je vertaalt niet-gestructureerde informatie naar het Nederlands en/of Engels
  • Je structureert en analyseert de verkregen informatie: evaluatie, interpretatie en aanduiden van lacunes
  • Je stelt inlichtingenrapporten op die de verkregen informatie samenvatten
  • Je stelt periodieke verslagen op
 • Je vertegenwoordigt jouw werkgever bij (inter)nationale vergaderingen.Technische competenties
  • Je bent in staat om een geschreven tekst in het Arabisch snel en precies te vertalen naar het Nederlands; hierbij neem je de spelling, grammatica en geschreven uitdrukkingen van de doeltaal in acht.
  • Je bent in staat om audiobestanden in het Arabisch naar het Nederlands te vertalen.
  • Je beschikt over een goede kennis van het Engels (geschreven en begrijpen).


To apply for this job please visit www.selor.be.