Verpleegkundige (m/v) voor de gesloten centra te Steenokkerzeel of Brugge voor de FOD Binnenlandse Zaken

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je staat als verpleegkundige in voor de organisatie van de medische zorgverstrekking, het toedienen van de medische zorgen en het bijdragen tot de gezondheid van de bewoners van het Repatriëringscentrum met eerbied voor de wettelijke, reglementaire en hiërarchische bepalingen en in overeenstemming met de geldende richtlijnen.

 • Je organiseert de verpleegkundige consultaties, je voert de voorgeschreven behandeling uit en dient medische zorgen toe op een deskundige wijze en conform de deontologische code. Dit om de (patiënt) bewoners een optimale medische verzorging en medische opvolging te bieden.
 • Je fungeert als ambulante verzorger en komt tussen in crisissituaties voor alle verpleegkundige aspecten voor bewoners en personeel.
 • Je staat in voor het beheer van het medisch materiaal. Je zorgt er voor dat er voldoende stock en materiaal ter beschikking is om aan de kwalitatieve en kwantitatieve noden van de dienst te voldoen.
 • Je bent expert binnen je vakgebied en volgt de nodige bijscholing om de bewoners en het personeel steeds correct te kunnen informeren.
 • Je volgt de verschillende registers, staten en documenten op die betrekking hebben op de geneeskundige dienst, de toegediende medicatie en de voorgeschreven behandelingen

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als technisch deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal NB01.

Loon
Minimum aanvangswedde: 27.027,55 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).De tewerkstelling in een gesloten centra heeft je ook recht op de premie voor onaangenaamheden (maandelijkse forfaitaire bijdrage) en de gevarenpremie (jaarlijkse basis).

Voordelen

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
 • 26 dagen jaarlijks verlof

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • erover waken dat je dienstverlening aan de burgers neutraal is en als neutraal ervaren wordt.
  Wanneer je in contact komt met het publiek vermijd je dat het vertrouwen van het publiek in je volledige neutraliteit, in je bekwaamheid of in je waardigheid in het gedrang zou komen.
  Dit doe je door elk woord, elke houding en elk voorkomen te vermijden dat dit vertrouwen zou kunnen schaden.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.