Verantwoordelijke voor de dienst financiële toegankelijkheid (m/v) voor het RIZIV

 • Fulltime
 • België
 • 3 jaar geleden geplaatst

Selor

 • Je zorgt voor de coördinatie van de dossiers en de opdrachten die gezamenlijk door verschillende diensten onder de manager worden uitgevoerd. Je houdt er daarbij rekening mee dat deze worden afgewerkt volgens de vooropgestelde richtlijnen, planning en kwaliteitsvereisten.
 • Je stuurt een team van administratieve medewerkers aan. Je coördineert hun werk en organiseert vergaderingen en neemt de meer complexe administratieve taken over. Je bent in dat kader ook expert in een vakgebied (juridisch of wetenschappelijk) en biedt technische ondersteuning bij de voorbereiding en behandeling van dossiers.
 • Je adviseert en ondersteunt het management bij de opstelling van strategische en operationele plannen en bij het stellen van beleidskeuzes. Je volgt in dat kader de relevante reglementering of andere technische aspecten op en stelt ook reglementering op mocht dit nodig zijn.
 • Je zorgt voor een optimale interne en externe communicatie. Dat houdt in dat je de informatie binnen de dienst beheert en ter beschikking stelt en dat je het aanspreekpunt bent naar externen toe. Je zorgt voor overleg tussen de verschillende partners en neemt deel aan overlegorganen en werkgroepen. Je beantwoordt parlementaire vragen.
 • Ten slotte verzeker je , in het kader van de administratieve toegankelijkheid van de Verzekering Voor Geneeskundige Verzorging en Uitkeringen (VGVU) , de opvolging van de gegevensoverdrachten vanwege de andere instellingen.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 35.191,79 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof, gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • mogelijkheid tot telewerk

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.