VERANTWOORDELIJKE VOOR DE ARCHIEVEN EN HET CENTRAAL MEDISCH SECRETARIAAT

  • Fulltime
  • Brussel
  • 1 jaar geleden geplaatst

Iris Ziekenhuizen Zuid

Met de focus gericht op de patiënten en hun behoeften, stellen de Iris Ziekenhuizen Zuid (verspreid over 4 gemeenten in het zuiden van Brussel) en hun 2000 medewerkers, alles in het werk om de ganse bevolking van Brussel en omstreken doelgerichte en kwalitatieve zorgen en een multidisciplinaire aanpak aan te bieden, dit alles met behoud van onze waarde van buurtziekenhuis.

 

De Iris Ziekenhuizen Zuid zoeken

voor het departement logistiek en hotelwezen,

een VERANTWOORDELIJKE VOOR DE ARCHIEVEN EN HET CENTRAAL MEDISCH SECRETARIAAT (m/v)

 

Uw missie omvat de organisatie, het beheer en de controle van de multicentrische diensten van de archieven en het centraal medisch secretariaat teneinde de coherentie en de efficiëntie van de aangeboden dienstverlening te verzekeren, rekening gehouden met de institutionele richtlijnen en beslissingen.

Uw missie bestaat eveneens uit het formuleren van voorstellen en adviezen aan de directie gericht op de optimale werking en de efficiëntie van de dienst.

U brengt rechtstreeks verslag uit bij de directie logistiek en hotelwezen.

 

UW FUNCTIE

In de archiefdienst:

– U verzekert de bewaring en de transmissie van de medische archieven binnen het ziekenhuis in overeenstemming met de geldende wetgeving

– U coördineert de digitalisering van de dossiers

In het centraal medisch secretariaat:

– U optimaliseert het proces m.b.t. het typen van de protocollen

– Samen met het departement IT, ziet u erop toe dat de voorschrijvende artsen over de medische gegevens kunnen beschikken (via medibridge, …)

– U ontwikkelt een kwalitatieve dienst voor de voorschrijvende artsen (aanvragen van medische rapporten)

Meer algemeen:

– U superviseert de multicentrische teams van de archieven en het centraal medisch secretariaat in samenwerking met de plaatselijke verantwoordelijken

– U organiseert en coördineert de activiteiten van de archieven en het centraal medisch secretariaat in overeenstemming met de doelstellingen van de instelling en het wettelijke kader

*  de doorstroming van medische gegevens naar de dienstverantwoordelijken en de medische directie toe, optimaliseren

* de beslissingen van de directie toelichten bij de medewerkers en ze binnen de diensten toepassen

* de administratie in verband met de organisatie van deze diensten verwerken

* de coördinatie tussen de diensten en de overige departementen/diensten verzekeren

– Beheer van de activiteiten van de archieven en het centraal medisch secretariaat

* begrotingen opmaken in overleg met de financiële directie

* het buiten-boekhoudkundig en analytisch beheer van de diensten verzekeren

* de doelstellingen voor de toekomst bepalen, ontwikkelen en de projecten ten uitvoer brengen

–  Garant staan voor de reporting van de activiteit van beide diensten op basis van de analyse van statistieken en indicatoren
betreffende de kwaliteit van het werk, de werkdruk, de termijnen voor de verschillende stappen in de doorstroming van
medische briefwisseling, enz.

 

UW PROFIEL

 Diploma

– Bachelor of universitair diploma van het lange type

– Een aanvullende opleiding in ziekenhuisbeheer is een troef

 

Ervaring

U hebt:

– Ervaring in teambeheer

– Een bewezen ervaring op het vlak van beheer en/of ziekenhuisbeheer

– Minstens 5 jaar ervaring in een archiefdienst of een centraal medisch secretariaat

– Een geslaagde ervaring in een gelijkaardige functie vormt een reële meerwaarde

– Ervaring in een instelling voor gezondheidszorg is een reële troef

– U bent een uitstekende pedagoog met passie voor teambeheer

– U werkt autonoom en waardeert eveneens het werk binnen het team en u hebt gevoel voor samenwerking

– Knopen doorhakken en doelgerichte en efficiënte beslissingen nemen is voor u geen enkel probleem

– Uw zin voor organisatie, uw bekwaamheid op het vlak van analyse en reporting werden bewezen

– Behalve uw vlotte communicatie, bezit u een ruime actieve luistervaardigheid

– U aarzelt niet om initiatieven te nemen

– U hebt een uitstekende kennis van de medische woordenschat van alle specialiteiten

– U bezit goede kennis van QD report en de software H++

– U bezit goede kennis van de digitaliseringsprocedures

– U bezit ruime kennis op het vlak van IT (Word, Excel, Powerpoint) en beheerst de analyse van statistische tabellen

– U kent de wetgeving in verband met het beheer van de dienst

– U bezit goede kennis van de tweede landstaal

– Kennis van het ziekenhuismilieu en zijn werking is een troef

 

WIJ BIEDEN

 – Een gevarieerde en boeiende functie in een stimulerende en dynamische werkomgeving

– Een aangename werksfeer met evenwicht tussen het privé- en beroepsleven

– Een vormingsprogramma gedurende uw volledige loopbaan

– Een voltijds contract (38u/week) voor onbepaalde duur met een weddeschaal van de overheidssector en talrijke extralegale voordelen:

  • voorkeurtarieven in alle ziekenhuizen van het Iris-netwerk
  • maaltijdcheques ter waarde van 7,30 euro
  • tussenkomst (80%) in de kosten van het openbaar vervoer en fietsvergoeding
  • een tweetaligheidstoelage (onder voorbehoud van voorlegging van de Selor 10 of 12)
  • 24 dagen wettelijk verlof en 6 extralegale verlofdagen.

 

INTERESSE OM DEEL VAN ONS TEAM UIT TE MAKEN?

Solliciteer voor 16 mei 2016 aan de hand van het formulier online: www.his-izz.be  (rubriek werkaanbiedingen).

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer Ariane WUILLE, Directeur Logistiek en Hotelwezen, op het nummer 02/739.85.30

Om te solliciteren gaat u naar http://www.his-izz.be →