verantwoordelijke Ruimte & Omgeving diensthoofd Openbare Werken, Planning & Mobiliteit

  • Fulltime
  • Landen
  • 3 jaar geleden geplaatst

Stad Landen

jouw functie:

je bent verantwoordelijk voor het opstellen, implementeren, opvolgen en evalueren van
de opdrachten en organisatiedoelstellingen van het beleidsdomein Ruimte & Omgeving. Je werkt aan
infrastructuurprojecten, je coördineert het stedelijk mobiliteits- en parkeerbeleid en levert een bijdrage
aan strategische meerjarenplannen. Als coördinator sta je garant voor een goede samenwerking tussen
de verschillende diensten binnen het beleidsdomein. Je bent de leidinggevende en coach van de dienst
Openbare Werken, Planning & Mobiliteit. Je creëert binnen je team een draagvlak voor genomen
beslissingen en je streeft naar een aangenaam werkklimaat waarbinnen iedereen op een gemotiveerde
manier naar een effectieve en efficiënte dienstverlening toe werkt. Je rapporteert aan de stadssecretaris
en je bent lid van het managementteam.
jouw profiel:

je behaalde een ingenieursdiploma (master) in de studierichting bouwkunde, openbare
werken of architectuur (of gelijkwaardig) en je hebt minstens 5 jaar nuttige werkervaring in een
leidinggevende functie (bv. in de wegenbouwsector).

ons aanbod:

een voltijdse statutaire betrekking met een brutosalaris van min. 3 827 euro en max.
5 375 euro/maand (salarisschalen A4a-A4b), hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding,
gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer), spoedige indiensttreding, vaste benoeming (na een
proeftijd van één jaar).
Voor deze functie wordt een wervingsreserve aangelegd die geldig is voor de duur van drie jaar.
Naast een eventuele periode van tewerkstelling bij een andere overheid kan max. 10 jaar relevante
beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige worden meegerekend voor de toekenning van
geldelijke en schaalanciënniteit.
Hoe solliciteren?

Stel je uiterlijk op 27 februari 2015 kandidaat via het online inschrijvingsformulier
op www.jobpunt.be en voeg eveneens een kopie van het vereiste diploma en een verklaring op eer
van 5 jaar nuttige werkervaring toe aan je sollicitatie. Enkel dan komt je kandidatuur in aanmerking.
meer info: dienst Personeelsaangelegenheden ( personeel@landen.be,
 011 88 03 06); de uitgebreide functiebeschrijving vind je terug op
www.landen.be of op www.jobpunt.be.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar personeel@landen.be

Solliciteer via webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook