Verantwoordelijke budget & beheerscontrole – interne controle (m/v) voor de Consumentenombudsdienst

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je treedt op als budgettair stafmedewerker, enkele van je taken zijn onder andere:

 • Je verwerkt informatie om de budgettaire vragen te ondersteunen. Daarnaast stel je ook budgettaire voorstellen op.
 • Je werkt de voorlopige planningen uit en volgt de uitvoering ervan op.
 • Je bereidt alle budgettaire documenten voor die nodig zijn voor de opmaak van het budget en voor de verschillende aanpassingen in de loop van het jaar.
 • Je waakt over de technische aspecten van de begroting.
 • Je analyseert de budgettaire, de financiële en de boekhoudkundige impact van strategische beslissingen.

Je formuleert adviezen aan de diensten, het management en het directiecomité van de organisatie met betrekking tot de verschillende domeinen waarvoor je bevoegd bent. Je werkt dan ook mee aan het beheers- en het operationeel plan.

In de rol van intern controleur neem je o.a. volgende taken op:

 • Je analyseert de processen in termen van input en output.
 • Je organiseert en voert een intern controleproces in binnen de organisatie en draagt er zo toe bij dat de risico’s onder controle zijn.
 • Je spoort anomalieën op en stelt geschikte acties voor.
 • Je staat in voor de naleving van de normen en van de externe richtlijnen.

Het is mogelijk dat je takenpakket op termijn wordt uitgebreid.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als Verantwoordelijke budget & beheerscontrole – interne controle (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal.

Loon
Minimum aanvangswedde: 40.016,99 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • eindejaartoelage en vakantiegeld
 • andere voordelen op het vlak van de algemene sociale uitkeringen zoals kinderbijslag, haard- en standplaatstoelage, kraamgeld en adoptiepremie
 • toelage voor meertaligheid
 • een hospitalisatieverzekering
 • een gratis abonnement voor het openbaar vervoer
 • het gebruik van een dienst-gsm met tussenkomst van de Consumentenombudsdienst tot een in het arbeidsreglement bepaald bedrag
 • een fietsvergoeding
 • sociale dienst
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart (www.fedplus.be)
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.