Veiligheidsmedewerker (m/v) voor het centrum voor illegalen te Merksplas bij de Dienst Vreemdelingenzaken – FOD Binnenlandse zaken

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

 • Je bent verantwoordelijk voor de bewaking en de veiligheid.
 • Je doet aan dynamisch toezicht, je voert de veiligheidsprocedures uit en daarnaast schat je crisissituaties juist in, opdat de veiligheid van de bewoners, de personeelsleden en derden gegarandeerd is.
 • Je bent het continu aanspreekpunt voor bewoners om zo een begeleiding in 1ste lijn (humane, gelijke en respectvolle opvang en behandeling van de bewoners met het oog op verwijdering) te verzorgen.
 • Je komt tussen bij individuele en/of groepsproblemen van bewoners en houdt hierbij rekening met geldende interne richtlijnen.
 • Je ziet toe op de orde en netheid van het centrum en haar bewoners.
 • Je rapporteert aan de andere diensten opdat een vlotte samenwerking met andere diensten en een degelijke opvang van bewoners gerealiseerd wordt.
 • Je staat als portier in voor de goede werking van de portiersloge in het centrum.
 • Je staat als onthaalverantwoordelijke in voor het onthaal en begeleiding van diverse bezoekers of organisaties om een vlotte opvang van deze mensen te kunnen garanderen.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur(1 jaar) als Veiligheidsmedewerker(niveau D) met de bijhorende weddeschaal NDT2.

Loon
Minimum aanvangswedde: 23.431,17EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Opmerking
Afhankelijk van het centrum waar je tewerkgesteld wordt, kunnen volgende premies worden voorzien bovenop je basisloon: premies voor werk in opeenvolgende ploegen, toelagen voor onregelmatige prestaties, risicopremie en premie voor onaangenaamheden.

Voordelen

 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • 26 dagen wettelijk verlof
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • vergoeding voor prestaties buiten de normale diensturen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je:
• Belg zijn
• de burgerlijke en politieke rechten genieten
• een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je slaagt voor de selectieprocedure zal als laatste stap van de aanwervingsprocedure een voorafgaande gezondheidsbeoordeling plaatsvinden. Dit houdt in dat je medische geschiktheid voor deze functie zal worden onderzocht door een arbeidsgeneesheer. Je kan enkel in dienst treden indien je medisch geschikt wordt verklaard.