Veiligheidsmedewerker-chauffeur (m/v) voor de Dienst Vreemdelingenzaken – FOD Binnenlandse Zaken

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Job

Bij de dienst Bureau Tranfer van de dienst Vreemdelingenzaken ben je bestuurder en zorg je voor het vervoer van vreemdelingen en/of ander personen tot het ophalen van bagage, post, dossiers alsook het verdelen van documenten. Je doet dit op een veilige, humane en efficiënte wijze volgens de richtlijnen van de dienst en volgens de geest van de gedragscode.

 • Je bent verantwoordelijk voor het voertuig. Dit betekent dat je zorgt voor de goede algemene staat en het onderhoud van het voertuig.
 • Je ziet toe op de conformiteit van de documenten aangaande de vervoersopdrachten. Dit wil zeggen dat je de reiswijzers en de technische fiches correct invult en opvolgt. Daarnaast voer je ook andere administratieve taken uit, zoals het correct bijhouden van de gepresteerde werkuren en ritten.
 • Je vervoersopdrachten kunnen uiteenlopend zijn. Het kan gaan van het vervoeren van vreemdelingen en/of andere personen van en naar de gesloten centra (o.a. het vervoer van en naar ziekenhuis, consulaat, ambassade, luchthaven, grens, gevangenis, ander gesloten centrum), tot het ophalen van bagage, post, dossiers en het verdelen van andere documenten.
 • Je rapporteert onregelmatigheden en afwijkingen op de normale werking die zich voordoen voor, tijdens en na het transport aan de verantwoordelijken.
 • Je bent flexibel wat betreft wijzigingen die zich kunnen voordoen in de planningen

Job

Je wordt aangeworven als veiligheidsmedewerker (niveau D) met de bijhorende weddeschaal NDT2.

Loon
Minimum aanvangswedde: 23.431,17 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Volgende premies worden voorzien bovenop je basisloon: premies voor werk in opeenvolgende ploegen, toelagen voor onregelmatige prestaties, risicopremie en premie voor onaangenaamheden.

Voordelen

 • uitgebreid opleidingsaanbod
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 26 dagen wettelijk verlof.