Veiligheidsassistent-coördinator (m/v) voor de Dienst Vreemdelingenzaken – FOD Binnenlandse Zaken

 • Fulltime
 • België
 • 3 jaar geleden geplaatst

Selor

Als verantwoordelijke geef je leiding, formuleer je adviezen en neem je initiatief om de werking van de dienst en de organisatie te verbeteren.

 • Je bent verantwoordelijk voor een team van gemiddeld 15 veiligheidsbegeleiders en veiligheidsmedewerker. Je leidt, coördineert, ondersteunt en motiveert hen. Je controleert de correcte werking van de dienst. Dit alles doe je om de doelstellingen van de dienst zo optimaal mogelijk na te streven en de vooropgestelde werking van de groep in het geheel van de organisatie te verzekeren.
 • Je bepaalt de planning, de prioriteiten en de taken van je team.
 • Je analyseert en bespreekt gebeurde incidenten. Je brengt hiervan verslag uit bij de hiërarchie en formuleert verbeteringsvoorstellen.
 • Je neemt adequate beslissingen in geval van problemen.
 • Je organiseert en zit teamvergaderingen voor.
 • Je organiseert in het kader van de ontwikkelcirkels individuele of collectieve functioneringsgesprekken. In dit kader begeleid en stimuleer je je medewerkers in hun ontwikkeling.
 • Je fungeert als klankbord en vertrouwenspersoon tussen het diensthoofd en je team.
 • Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de administratieve taken eigen aan je functie.

Voor meer informatie over de verschillende functies binnen de centra kan je deze video (youtube) bekijken.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als veiligheidsassistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.

Loon
Minimum aanvangswedde: 22.958,30 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Afhankelijk van het centrum waar je tewerkgesteld wordt, kunnen volgende premies worden voorzien bovenop je basisloon: leidinggevende premie, premies voor werk in opeenvolgende ploegen, toelagen voor onregelmatige prestaties, risicopremie en premie voor onaangenaamheden.

Voordelen

 • uitgebreid opleidingsaanbod
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • 26 dagen wettelijk verlof.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je slaagt voor de selectieprocedure zal als laatste stap van de aanwervingsprocedure een voorafgaande gezondheidsbeoordeling plaatsvinden. Dit houdt in dat je medische geschiktheid voor deze functie zal worden onderzocht door een arbeidsgeneesheer. Je kan enkel in dienst treden indien je medisch geschikt wordt verklaard.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.