Veiligheidsassistent-begeleider (m/v) voor het centrum voor illegalen te Merksplas voor de Dienst Vreemdelingenzaken – FOD Binnenlandse Zaken

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

 • Tijdens het verblijf van de bewoners in het centrum, sta je in voor de orde en de netheid. Je houdt toezicht op de veiligheid voor de bewoners en begeleidt de bewoners met eerbied voor de geldende richtlijnen.
 • Je stelt je pedagogisch op en staat in voor de gezamenlijke en individuele begeleiding van bewoners om het verblijf in het centrum zo goed mogelijk te organiseren. Hierbij fungeer je als eerste aanspreekpunt. Je onderhoudt sociale contacten met de bewoners en biedt hen een luisterend oor en de nodige begeleiding in afwachting van de terugkeer. Daarnaast sta je in voor de organisatie en begeleiding van kleine activiteiten of ondersteun je de organisatie van grotere activiteiten.
 • Je bent eveneens verantwoordelijk voor de veiligheid. Je doet aan dynamisch toezicht, observeert en voert de nodige veiligheidsprocedures wat betreft de organisatie van het centrum uit. Je beheerst mogelijke crisissituaties en stelt je steeds communicatief op om de veiligheid in het centrum te vrijwaren.
 • Je geeft adviezen aan de hiërarchisch meerdere om mogelijke conflictsituaties op te lossen en te voorkomen.
 • Je informeert op een correcte manier de andere diensten zodat een vlotte samenwerking en een degelijke opvang en begeleiding van de bewoners gerealiseerd wordt.
 • Je bent bereid om in een ploegensysteem te werken (dus ook nachten & weekends).

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur(1 jaar) als veiligheidsassistent-begeleider (niveau C) met de bijhorende weddeschaal NCT1.

Loon
Minimum aanvangswedde: 22.958,30 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Opmerking
Afhankelijk van het centrum waar je tewerkgesteld wordt, kunnen volgende premies worden voorzien bovenop je basisloon: premies voor werk in opeenvolgende ploegen, toelagen voor onregelmatige prestaties, risicopremie en premie voor onaangenaamheden.

Voordelen

 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • 26 dagen wettelijk verlof
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • vergoeding voor prestaties buiten de normale diensturen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je:
• Belg zijn
• de burgerlijke en politieke rechten genieten
• een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je slaagt voor de selectieprocedure zal als laatste stap van de aanwervingsprocedure een voorafgaande gezondheidsbeoordeling plaatsvinden. Dit houdt in dat je medische geschiktheid voor deze functie zal worden onderzocht door een arbeidsgeneesheer. Je kan enkel in dienst treden indien je medisch geschikt wordt verklaard.