Tweetalig CALLTAKER 112 Brussel (m/v) voor de FOD Binnenlandse zaken

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

 • Je beantwoordt oproepen van burgers die gericht zijn aan de nood- en hulpdiensten (Politie, Brandweer of dringende medische hulp).
 • Je stelt de juiste vragen zodat je over alle nodige en nuttige informatie beschikt. Je doet dit aan de hand van bestaande procedures.
 • Je analyseert deze gegevens en brengt ze in het computersysteem in.
 • Je neemt deel aan werkingsprojecten van het callcenter: je verzamelt informatie en bestudeert deze met het oog op voorbereiding van de operationele programmatie.
 • Je doet voorstellen om de werking te verbeteren en maakt deel uit van interne werkgroepen die instaan voor de kwaliteit van de dienstverlening.
 • Je garandeert het beroepsgeheim en het politiegeheim.
 • Je werkt in een volcontinu systeem, 24 uur op 24 en dit 7 dagen op 7. Dit impliceert dat je ook nachten en weekends zal moeten presteren. Je werkt in shifts met een duur van minimum 8 uur en maximum 12 uur.
 • Je krijgt een multidisciplinaire opleiding, zowel theoretisch als praktisch, van ongeveer vier maanden. Daarna word je ofwel toegevoegd aan de 100-centrale waar je zal instaan voor het aannemen en het dispatchen van de noodoproepen om dringende medische hulp en brandweerhulp, ofwel aan het Centrum voor Informatie en Communicatie (CIC), waar je zal instaan voor het aannemen van de noodoproepen om dringende politiehulp.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als technisch assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.

Loon
Minimum aanvangswedde: 22.958,30 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Bijkomende toelagen voor de uitvoering van prestaties op zondag, zaterdag en tijdens de nacht:

 • zondagprestaties worden verricht op een zondag of wettelijk erkende feestdag tussen 0 en 24 uur
 • zaterdagprestaties worden verricht op een zaterdag tussen 0 en 24 uur
 • nachtprestaties worden verricht tussen 22 uur en 4 uur. De prestaties verricht tussen 18 uur en 8 uur, voor zover zij eindigen om of na 22 uur of beginnen om of voor 4 uur, worden gelijkgesteld met nachtprestaties.

De bedragen van de toelage worden als volgt vastgesteld:

 • 1° voor de zondagprestaties: per uur prestatie 1/1976ste van de jaarlijkse wedde
 • 2° voor de zaterdagprestaties: per uur prestatie 0.5/1976ste van de jaarlijkse wedde
 • 3° voor de nachtprestaties: per uur prestatie 2,50 EUR.

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding